Nieuwe directieleden

"Heel veel relevante informatie, maar er was weinig tijd voor interactie. Had ook graag meer over de cultuur van de organisatie willen horen."
☆☆☆☆
"Heel goed om zo’n inwerkprogramma te hebben. Krijg daardoor een beter beeld van de verschillende afdelingen binnen AMOS en het beleid. Wellicht iets mee gelegenheid in het programma om de inhoud van de beleidstukken beter tot je te nemen."
☆☆☆☆
"Meer inzicht in de verschillende afdelingen van het AMOS bureau gekregen en fijn dat er nu ook gezichten bekend zijn geworden."
☆☆☆☆
"Zeer informatief en goed dat het is georganiseerd. Vervolg lijkt zinvol. Wil graag een intervisiegroep starten."
☆☆☆☆(☆)
"Erg prettig om AMOS nog beter te leren kennen. Aantal zaken die onduidelijk waren zijn nu opgehelderd. Inventarisatie vooraf van de informatiebehoefte had een en ander nog meer kracht gegeven."
☆☆☆☆(☆)
"Goed om vanwege nieuwe ontwikkelingen om als meer ervaren directielid het totaalplaatje te krijgen."
☆☆☆☆

Diagnostisch Rekengesprek

Review Diagnostisch Rekengesprek 30 januari 2013

Aantal deelnemers: 16

" Extra handvatten gekregen in geval er een diagnostisch rekengesprek gevoerd moet worden."
☆☆☆☆
" Heel tevreden over deze cursus . Praktisch en duidelijk"
☆☆☆☆☆
" Praktisch cursus waar ik veel aan heb gehad"
☆☆☆☆☆
" Een aantal zaken had ik in een eerder cursus al gehad, maar zou toch graag over 2 maanden een terugkom bijeenkomst willen hebben"
☆☆☆☆
" Eye opener: abstractieniveau. Filmen met de mobiele telefoon; zeer laagdrempelig. Jammer dat we veel parkeergeld moesten betalen"
☆☆☆☆☆
" Digitaal AMOS format voor een diagnostisch rekengesprek zou handig zijn, suggesties voor vraagstelling b.v."
☆☆☆☆(☆)

Interne contactpersonen

Review workshop startende contactpersonen van 31 oktober 2013:

Wat vond je van de inhoud van de workshop?

Gemiddelde score: ☆☆☆☆☆

Wat vond je van de opbouw?

Gemiddelde score: ☆☆☆☆

Voldeed de workshop aan je verwachtingen?

Gemiddelde score: ☆☆☆☆☆

Wat is je oordeel over de workshopleider?

Gemiddelde score: ☆☆☆☆☆

Zou je de workshop aanbevelen aan anderen?

Gemiddelde score: ☆☆☆☆☆

"De workshop is erg praktisch en concreet door de inbreng van casuïstiek. Boeiend om naar te luisteren. Veilige leeromgeving. Ik beveel deze workshop aan iedereen aan die nieuwe contactpersoon is!"

Workshop Modellen

Naar aanleiding van de workshop Modellen op 7 november 2012:

"Ik weet nu beter wat modelen inhoudt. O.a. kleine, duidelijke stappen zetten in het hardop nadenken en voordoen. "
☆☆☆☆
"Het advies om meer te vertrouwen op eigen gezond verstand en waar nodig te mogen afwijken van de methode. "
☆☆☆☆
"Vaker zulke bijeenkomsten organiseren. Je voelt je niet bezwaard, maar goed begrepen en dat geeft een goed gevoel. "
☆☆☆☆
"Nog meer van deze bijeenkomsten organiseren, zodat de leerkracht het ook leuk blijft vinden. "
☆☆☆☆☆
"Duidelijke uitleg, bruikbaar in de praktijk. Daagt uit om toe te passen in de praktijk. "
☆☆☆
"Kennelijk wist ik er meer van dan ik dacht en daardoor sloot de inhoud in geringe mate aan bij mijn informatiebehoefte. "
☆☆☆

Klaar voor de start

"Ik vond de bijeenkomst zinvol, omdat het goed was om andere 'nieuwe leerkrachten' te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Ik ben aan het denken gezet door de informatie over de fasen van groepsvorming en het opbouwen van een goede professionele relatie met kinderen. Met deze tips wil ik direct aan de slag. Daarnaast was ik erg blij met de 'boekentips', want ik heb direct het boek 'grip op de groep' aangeschaft, omdat dit mij een interessant boek lijkt."
"Ik heb duidelijkheid gekregen over een aantal zaken; bijv. verantwoordelijkheid en de relatie kind en leerkracht.Door de bijeenkomst heb ik het gevoel op de goede weg te zitten. Ik wil veel investeren in het aanleren van afspraken en regels en de sfeer in de groep. Ook hoop ik in de toekomst niet tot laat op school te blijven en hopelijk geen werk mee naar huis te nemen. Ik ben nu na school en in de avond vaak bezig met voorbereidingen en dat soort zaken en nog heb ik het idee dat er niets gebeurd. Hopelijk is het over een paar weken rustig. Ik moet/wil nl nog veel doen. Komende periode ga ik de klassenmap in orde maken, de ontwikkelingskast stickeren etc."
"Het is zinvol, alleen al om te horen hoe het met anderen gaat, zo'n eerste jaar. Verder ben je zo druk bezig met je dagelijkse programma en alles wat er bij komt kijken dat het fijn is om nieuwe dingen te horen die je kunt proberen of doen in je klas. Vooral praktische tips vond ik fijn om nog even te horen. Eenmaal op school heb ik bijvoorbeeld nog eens kritisch naar de indeling van de klas gekeken. Verder probeer ik nu zeker 2 keer in de week een energizer uit het boekje te gebruiken. Van een collega 'starter' zou ik willen weten: Hoe lang zijn je werkdagen en overzie je wat prioriteit heeft?"

Brein Fijn Leren

Naar aanleiding van de workshop “Brein Fijn Leren” op 3 oktober 2012:

"De workshop zet aan tot nadenken. Zeer bruikbaar."
☆☆☆☆☆
"Er werd gebruik gemaakt van gevarieerde werkvormen die direct toepasbaar zijn in de klas."
☆☆☆☆☆
"Het meer bewegen met kinderen als je een grote groep hebt ( 33 leerlingen) zou wat mij betreft nog meer vorm mogen krijgen."
☆☆☆☆☆
"Naast zelf ervaren zou een filmpje uit de praktijk, of voorbeelden van medeleerkrachten ook iets hebben kunnen toevoegen."
☆☆☆☆☆
"Deze workshop zou heel belangrijk kunnen zijn als studiemiddag voor het hele team."
☆☆☆☆
"Duidelijke invulling van ADI."
☆☆☆

Differentiëren kun je leren

Naar aanleiding van de workshop 'Differentiëren kun je leren' op 6 juni 2012:

"De workshop was een zetje richting meer bewust bekwaam handelen. Veel van wat verteld werd is gemeengoed bij ons op school. Het was prettig dat te ervaren én het zette dus aan tot vasthouden en meer verdiepen. Het leidt ook tot net iets anders kijken naar de (groeps)handelingsplannen. De rekensuggestie van “op de rand van de krant” was een welkome aanvulling op mijn rekenrepertoire."
☆☆☆☆
"Eén van de betere trainingen die ik heb gehad. Veel informatie en erg actief. De tijd vloog voorbij!"
☆☆☆☆☆

Portfolio LB

Naar aanleiding van de workshop op 18 april 2012:

"De workshop was professioneel, duidelijk. Ik kan nu weer verder met het invullen van mijn portfolio."
☆☆☆☆☆
"Hele heldere inhoud."
☆☆☆☆☆
"Het assessment LB is naar de juiste proporties teruggebracht. Ik weet nu wat er van me verwacht wordt. Ik moet vooral laten zien wat ik nu doe en hoe ik nu over het vak denk."
☆☆☆☆☆
"Een fijne workshop waarbij vragen welkom waren en er voldoende informatie aan bod komt."
☆☆☆☆(☆)

ADI aan de basis

Ik heb de cursus ervaren als zeer praktijkgericht.

Als nieuwkomer op een school waar al volgens het ADI model was het toch een beetje zoeken naar de juiste handvatten, collega’s willen wel helpen maar hebben het vaak ‘te druk’ voor een wat intensievere begeleiding. De cursus was voor mij dan ook heel fijn; even speciale en geconcentreerde aandacht voor mij als leerkracht -hoe kan ik nóg beter worden in het activeren en stimuleren van mijn groep. In de praktijk hield de cursus in dat wij 6x een woensdagmiddag bij elkaar kwamen. Hier werd door onder andere videobeelden een helder beeld geschept van wat ADI nou precies inhoudt. Op deze middagen werd ruime gelegenheid geboden voor het stellen van vragen & intervisie met medecursisten. Dit leverde goede tips op, erg prettig, dan worstel je tenminste niet alleen met bepaalde vraagstukken!

Ook hebben wij een presentatie gevolgd over Breinfijn leren. De coöperatieve werkvormen die hier uit voort kwamen waren direct toepasbaar in de praktijk en wierpen de dag daarna al zijn vruchten af!

Ook de feedback op mijn lesvoorbereidingen vond ik verhelderend en direct toepasbaar. Sowieso, de begeleiding in het algemeen heb ik als professioneel en stimulerend ervaren. Mijn coach was bijvoorbeeld ook tussendoor uitstekend bereikbaar via e-mail voor het stellen van vragen en het geven van tips.

En tsja, dat je dan een keer gefilmd wordt? Leuk is anders, maar zelfreflectie maakt wel dat je groeit als leerkracht! Kortom, een inspirende cursus!


Ik vond de ADI cursus leuk en leerzaam om te doen. Het is fijn dat je inhoudelijk meer weet over hoe het ADI model is opgezet en hoe je de afzonderlijke fases kunt vormgeven wat organisatie en inhoud betreft. Het was ook erg prettig om praktijk ervaringen met medecursisten te kunnen delen. Veel interactie met elkaar was fijn en leerzaam! De opzet en inhoud van de cursus was prima geregeld en georganiseerd.

Hoe weeg ik een konijn

"Nieuwe ideeën opgedaan, maar ook zaken bevestigd gekregen van hoe ik de dingen aanpak. Prettig om ook zelf te ervaren hoe je kunt meten en wegen met kleuters. De praktische toepasbaarheid van de inhoud is zeer hoog!"
☆☆☆☆
"De workshop gaf een goed inzicht in het reken- en wiskunde onderwijs aan kleuters/ groep 3 leerlingen. Veel praktische handvatten gekregen."
☆☆☆☆
"Een uitdagende titel van een uitdagende workshop onder uitstekende leiding van OBD NW."
☆☆☆☆☆