BOKnet is het samenwerkingsverband binnen AMOS voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs.

AMOS hecht grote waarde aan goed opgeleide vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Het professionele netwerk (BOKnet) is één van de manieren waarop aan deze professionaliteit wordt gewerkt. De themamiddag en studiedag nemen daarin een belangrijke plaats in.

Alle vakleerkrachten bewegingsonderwijs en hun directeuren ontvangen persoonlijk een uitnodiging voor de bijeenkomsten.

Verslagen themamiddagen en studiedagen
  • 2015, 15 januari, Studiedag: klik hier
  • 2014, 5 juni, Themamiddag: klik hier
  • 2013, 15 januari, Studiedag: klik hier
  • 2011, 4 november, Themamiddag: klik hier