"Inspirerend leren met en van elkaar."

Vanuit het principe ‘inspirerend leren met en van elkaar’ is de AMOS Academie op zoek naar leerkrachten, Intern Begeleiders, of directeuren die het belangrijk en leuk vinden om hun specifieke kennis en ervaring te delen met hun collega’s. Dit kennis delen gaat de academie onder anderen organiseren in de vorm van masterclasses en workshops, die worden verzorgd door collega’s van AMOS.

De AMOS Academie is er voor alle medewerkers en is erop gericht medewerkers uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. We willen als onderdeel van goed werkgeverschap onze medewerkers, de leerkrachten voorop, stimuleren en steunen om hun professionaliteit verder te vergroten. Kortom te werken aan professionaliteit met ruimte voor excellentie. De AMOS Academie heeft als doel de persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers te ondersteunen door extra investeren in het opleiden van onze medewerkers. Vanuit het principe ‘met en voor elkaar’ gaan we binnen AMOS onze krachten bundelen en samen expertise organiseren.

Uitnodiging

We nodigen leerkrachten uit die hun specifieke kennis en vaardigheden kennis willen uitdragen. Dat kan zijn op het gebied van taal en rekenen, HGW, coachen, gedrag, thematisch werken, verteltassen, techniek, dyslexie, hoogbegaafdheid, woordenschatonderwijs, leerachterstanden, autisme, drama, MRT, muziek kunst en cultuur, of passend leerkrachtgedrag voor leerlingen met een verstandelijke beperking.

Maar dat niet alleen. We zijn ook geïnteresseerd in de leerkracht die heel goed gebruik maakt van digitale middelen in zijn lessen. Of de leerkracht die een kanjer is in het werken met kleuters. Maar ook degene die een prachtig praktijkvoorbeeld van gelaagde instructie kan tonen of een kei is in het creëren van een leerrijke leeromgeving.

Ook Intern Begeleiders worden uitgenodigd hun kennis en ervaring te delen. Dat zou op het gebied van SVIB kunnen zijn, of over het werken met ontwikkelingsperspectieven, groepsplannen. Last but not least vragen we ook directeuren hun bijdrage te leveren, bijvoorbeeld door middel van een good practice over de inzet van de LB leerkracht, de aanpak op het gebied van talent ontwikkeling, of gedeeld onderwijskundig leiderschap al dan niet gecombineerd met de inzet van bouwcoördinatoren. Ben je deskundig op een ander gebied dan ben je ook welkom.

Kortom: de mogelijkheden en de kansen zijn legio!

Aanmelden

De AMOS Academie heeft aan de directies het vriendelijke, maar ook dringende verzoek in gesprek te gaan met hun teamleden hen te stimuleren en hun kennis te delen binnen AMOS. Met deze oproep hopen we met elkaar een bijdrage te leveren aan een succesvolle AMOS Academie.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via amosacademie.nl/contact. Agnes Doek van de AMOS Academie zal na ontvangst van je aanmelding contact met je opnemen om de ideeën over het aanbod te bespreken.

Voor informatie kun je contact opnemen met Agnes Doek, projectleider AMOS Academie via telefoonnummer (020 - 41 06 813).

 

Ik heb duidelijkheid gekregen over een aantal zaken; bijv. verantwoordelijkheid en de relatie kind en leerkracht.Door de bijeenkomst heb ik het gevoel op de goede weg te zitten.

Klaar voor de start