Het kenniscentrum van AMOS, waar medewerkers zich kunnen ontwikkelen en verder bekwamen in hun vak.

Op de AMOS Academie worden eigentijdse opleidingen aangeboden, waardoor de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerkracht wordt gestimuleerd. Het uitwisselen van expertise en collegiale consultatie krijgen volop de ruimte bij de AMOS Academie.

AMOS studiedag 2018

Op 22 februari was de studiedag voor alle medewerkers van AMOS. De studiedag stond in het teken van het thema ‘verbinding’. Verbinding tussen wetenschap en praktijk, verbinding tussen de school en de leerling, de maatschappij en ouders. Het ochtendprogramma in de Meervaart werd geopend met een presentatie van Dr. Ilias El Hadioui, docent pedagogiek aan de Erasmus Universiteit en auteur van het boek ‘Hoe de straat de school binnendringt’. Hij nam ons mee in de wereld van lesgeven tussen thuis, school en de straat en over het transformatief leraarschap in een stedelijke schoolcultuur. Daarna nam Raf Vervaard ons mee naar de kern van betekenisvol onderwijs. In zijn interactief college wist hij ons te inspireren en te spiegelen waarbij hij de humor niet schuwde.

Vervolgens waren op de Pro Regeschool 25 workshops waarbij ook een fors aantal AMOS leerkrachten hun kennis en kunde deelden met hun collega’s. Onderwerpen die zoal de revue passeerden waren: Spelend leren; Impact op leren, wat is jouw bijdrage?; Metacognitie in actie; wetenschap en technologie met kleuters, jazeker!; kritisch burgerschap in de 21e eeuw; effectieve kindgesprekken; executieve functies en effectief leerkrachtgedrag; in gesprek met ouders; filosoferen met kinderen; boysproof onderwijs. Al met een buitengewoon inspirerende studiedag die zeer positief is beoordeeld.

Mentor training

De ambitie van AMOS en de Hogeschool iPabo is om de opleiding van onderwijspersoneel beter te laten aansluiten bij de specifieke behoefte van het onderwijs in de regio en daartoe een groter deel van de opleiding binnen de scholen vorm te geven. Tussen schoolbesturen en lerarenopleiding worden afspraken gemaakt over taak- en verantwoordelijkheidsverdeling bij opleiden in de school.

In dit traject over begeleiding en coaching wordt veel geoefend met verschillende technieken en stijlen. Het zijn voornamelijk interactieve bijeenkomsten waarbij stilgestaan wordt bij de volgende vragen. Passen 'beoordelen' en 'begeleiden' bij elkaar? Onder welke voorwaarden is begeleiding en coaching echt effectief?

Het is daarbij zaak dat u uw eigen voorkeurstijl goed leert kennen en, als het kan, uw gedragsrepertoire leert uitbreiden. Effectieve feedback en reflectie op manier van werken. Verder is er aandacht voor taakopvatting, positionering in de organisatie, facilitering, procedures, afstemming met de eigen organisatie en hogeschool en de eventuele schoolopleider & werkveldassessor .

BOKnet studiedag

Jaarlijks wordt door en voor AMOS gymleerkrachten een BOK net studiedag georganiseerd. Het doel is het delen van kennis en worden de laatste trends en ontwikkelingen besproken.

Niet voor niets krijgen we een 5-sterren beoordeling.

"Een van de betere trainingen die ik heb gehad. Veel informatie en erg actief. De tijd vloog voorbij!"

Differentiëren kun je leren

"Er werd gebruik gemaakt van gevarieerde werkvormen die direct toepasbaar zijn in de klas."

Brein Fijn Leren

 

Leerkring

Boknet

BOKnet is het samenwerkingsverband binnen AMOS voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs.

IB overleg (IBO)

Het IBO is een netwerk van intern begeleiders binnen AMOS.

ICTO (ICT Overleg)

Het (ICT overleg) ICTO is een netwerk van ICT coördinatoren bij AMOS.

Interne contactpersonen

Interne contactpersonen zijn het aanspreekpunt voor klachten over de schoolsituatie.