"Het IBO staat in het teken van leren met en van elkaar."

Het IBO is een netwerk van intern begeleiders binnen AMOS. Het netwerk komt drie keer per schooljaar bij elkaar. Het IBO staat in het teken van leren van en met elkaar. Ontwikkel- en leervragen van IB-ers vormen de basis voor de thema’s die behandeld worden in het IBO. Een voorbereidingsgroep, bestaande uit vijf IB-ers en de beleidsadviseur Onderwijs en Kwaliteit, stellen het programma samen.

Het afgelopen jaar hebben de volgende vraagstukken in het kader van onderwijsontwikkeling centraal gestaan:

  • Hoe verbeteren we handelingsgericht de opbrengsten van het taal- en rekenonderwijs?
  • Hoe geven we onderwijs aan hoogbegaafden vorm binnen AMOS?
  • Hoe zorgen we ervoor dat leerkrachten de opbrengsten van hun leerlingen analyseren en op basis daarvan nieuwe doelen stellen?
  • Hoe gaan we om met de referentieniveaus voor leerlingen die het niveau 1F niet behalen?
  • Hoe geven we het ondersteuningsprofiel vorm, voor AMOS en voor individuele scholen?
  • Insteek binnen de AMOS Academie is het IBO verder te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap van IB-ers.
Voor meer informatie en documentatie

Jessica Westerweel, beleidsadviseur Onderwijs en kwaliteit.

Jessica.Westerweel@amosonderwijs.nl