Het (ICT overleg) ICTO is een netwerk van ICT coördinatoren bij AMOS.

In dit netwerk wordt informatie gedeeld aangaande de ontwikkelingen en het gebruik van ICT op de scholen. Naast het bespreken van zaken rond techniek ligt met name de focus op ICT en onderwijs.

De groep komt vier keer per jaar bij elkaar en wordt aangestuurd door Marco Geenen, de bovenschools ICT-coördinator van AMOS.

Voor het schooljaar 2012 – 2013 zijn de volgende speerpunten benoemd:

  • Interactief werken met het digibord. In korte tijd zijn veel klaslokalen uitgerust met een digibord of touchscreen. Dit geeft de leerkrachten de mogelijkheid de instructie te verbeteren en de kinderen actief bij de les te betrekken. Zie ook het artikel Implementeren digibord – Activerende Directe Instructiemodel (ADI)
  • Analyse en evalueren digitaal leermateriaal op de scholen aan de hand van het ICT competentiemodel. Dit stroommodel gaat over zes ICT competenties en twee randvoorwaarden voor leerlingen (zie afbeelding). We onderzoeken welke competenties worden ingezet.

Verdere professionalisering

De ICT-ers en directeuren worden uitgenodigd om op 15 mei een studiedag te volgen bij Kennisnet in Zoetermeer. Tijdens deze dag wordt ingegaan op trends en innovaties en wordt kennisgemaakt met verschillende ICT toepassingen. De ICT coördinatoren en directies ontvangen een uitnodiging en agenda voor deze dag.

Voor meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen:

jan.schelvis@amosonderwijs.nl