FAQ

1Hoe kan ik een voorbeeld van een best practice (filmpje, handelingsplan, verhalend ontwerp etc.) delen met anderen?

Je kunt je voorbeeld van een best practice sturen naar academie@amosonderwijs.nl.

De AMOS Academie zal dan beoordelen of je inzending geschikt is voor plaatsing. Zo ja, kun je je inzending terugvinden onder het kopje Kennisbank, op de homepage van deze website.

2Kan ik een uitgewerkt lesidee inzenden?

Jazeker kun je dat. De AMOS Academie zal beoordelen of je lesidee geschikt is voor plaatsing. In het bevestigende geval kun je je inzending terugvinden onder het kopje Kennisbank, op de homepage van deze website.

3Heb ik altijd toestemming nodig van mijn leidinggevende als ik een workshop van de academie wil volgen?

Als er kosten aan het volgen van de workshop zijn verbonden dan heb je toestemming nodig. Zijn er geen kosten aan verbonden dan heb je geen toestemming nodig maar dan is nog wel van belang dat je deelname past binnen de organisatie van je eigen werk en de school.

4Kan ik een opleidingsadvies krijgen bij de AMOS Academie?
Jazeker, na het eerste contact met de AMOS Academie i.c.de projectleider Agnes Doek zal worden bepaald of een verkennend gesprek noodzakelijk is, of dat er direct een advies kan worden gegeven. Uiteraard bespreek je je plannen ook met je leidinggevende.
5Ik wil mijn expertise graag delen met anderen bij AMOS. Hoe kan ik dat aanpakken?
Afhankelijk van het aanbod kunnen de mogelijkheden besproken worden met de projectleider van de AMOS Academie i.c. Agnes Doek. Je kunt via het contactformulier je aanbod kenbaar maken.
6 Ik wil graag coaching, hoe moet ik dat regelen?
Een coachingsaanvraag gaat altijd via je leidinggevende. Met hem/ haar onderzoek je wat je exacte behoefte is en welke vorm van begeleiding het meest geëigend is. Vervolgens kun je een verzoek indienen middels het formulier ”coaching en begeleiding”.
7Ontvang ik een bewijs van deelname na het volgen van een cursus, workshop et cetera?
Ja, iedere deelnemer aan een AMOS Academie-activiteit ontvangt een bewijs van deelname inclusief studielast. Hierop uitgezonderd zijn de BHV-basiscursus en BHV-herhalingscursus.
8Ik wil graag een intervisiegroep starten met collega’s van andere scholen. Hoe kan de AMOS Academie daarbij helpen?
Als je een intervisiegroep wilt starten dan kan de AMOS Academie dit via de website kenbaar maken. Wellicht zijn er ook mogelijkheden om de intervisiegroep digitaal te ondersteunen. Je verzoek kun je richten door een vraag te stellen via het contactformulier.