Aanbod

 

Het kenniscentrum van AMOS, waar medewerkers zich kunnen ontwikkelen en verder bekwamen in hun vak.

Op de AMOS Academie worden eigentijdse opleidingen aangeboden, waardoor de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerkracht wordt gestimuleerd. Het uitwisselen van expertise en collegiale consultatie krijgen volop de ruimte bij de AMOS Academie.

Uitgelicht

’Traject Lerend Leiderschap directies "

Vanaf februari 2019 tot mei 2020 volgens alle directieleden van AMOS het traject Lerend Leiderschap

Uitgangspunt van het traject is de ontwikkeling van een professionele leergemeenschap binnen AMOS, waarbij het eigenaarschap voor de ontwikkeling sterk bij de schoolleiders zelf komt te liggen. Kernelementen van deze professionele gemeenschap:

 • Een professionele organisatie met gedeelde waarde en normen en met een cultuur die samen leren mogelijk maakt. De focus ligt op het samen leren van en met alle medewerkers binnen de scholen
 • Het begeleiden, ondersteunen en faciliteren van het samen leren
 • Motivatie, betrokkenheid, toewijding en werkplezier van de teams en de individuele medewerkers
 • Een open, coherente cultuur met respect, gelijkwaardigheid en vetrouwen
 • De schoolleiders van AMOS hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling naar die professionele leergemeenschap, zowel op AMOS niveau als op het niveau van de eigen school. Zij verbinden, ondersteunen, geven richting en bewaken het proces. In het ontwikkeltraject komen in het kader van de implementatie van het koersplan, drie ontwikkelperspectieven bij elkaar: de persoonlijke ontwikkeling – de schoolontwikkeling – de AMOS onderwijs ontwikkeling.
   Data:
  • 28 februari 2019
  • 9 mei 2019
  • 3 oktober 2019
  • 7 november 2019
  • 28 november 2019
  • 3 januari 2020
  • 12 februari 2020
  • 14 mei 2020
  • Tussentijds zijn leerteams gepland op de gezamenlijke werkplaatsdagen

Aanbod

BOKnet studiedag tijdens AMOS studiedag

Jaarlijks wordt door en voor AMOS gymleerkrachten een BOK net studiedag georganiseerd. Het doel is het delen van kennis en worden de laatste trends en ontwikkelingen besproken.

het programma wordt nog vastgesteld en gepubliceerd.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met:
datum: 25 april 2019
tijd: 8.30 uur - 16.00 uur
locatie: nog nader te bepalen

Een goede start als leerkracht bij AMOS

Programma Bij de bijeenkomsten voor startende leerkrachten en zij-instromerswordt iedereen met 0- 1 jaar ervaring verwacht. De bijeenkomsten voor leerkrachten met 2 – 3 jaar ervaring zijn niet verplicht, maar wel aan te raden. De bijeenkomsten zijn niet vrijblijvend.

Maandag 28 augustus startbijeenkomst: 13.00 tot 16.00 uur
Locatie: op een nog nader te bepalen AMOS school

 • 0 – 1 jaar ervaring: de startbijeenkomst is verplicht
 • 2 – 3 jaar ervaring: de startbijeenkomst is niet verplicht, maar het is wel mogelijk hieraan deel te nemen. Ik hoor het graag als je aanschuift!

4 intervisiebijeenkomsten ( voor 0-3 jaar ervaring)

 • Maandag 18 sept. van 15.30-17.30 uur
 • Maandag 16 oktober van 15.30-17.30 uur
 • Maandag 15 januari van 15.30-17.30 uur
 • Maandag 12 maart van 15.30-17.30 uur

Individuele begeleiding: Minimaal 2 keer bezoek en nabespreking ; mogelijkheid tot uitbreiden

Uitbreidingsmogelijkheden

 • Individuele begeleiding op maat
 • Masterclasses ontwikkeld door verschillende samenwerkende besturen met iPabo.

Startbijeenkomst

Een goede start om in de eerste weken van het schooljaar een goede structuur neer te zetten. Klassenmanagement, lokaalinrichting, kennismaking met de leerlingen zullen tijdens deze bijeenkomst centraal staan, maar ook de interactie bij de start van het schooljaar. De interactie tussen jou en je leerlingen in deze periode is zeer bepalend voor de sfeer in de groep voor het gehele schooljaar. Wanneer het je lukt om effectief de fasen van groepsvorming te doorlopen zullen, behalve de sfeer, ook de prestaties van de leerlingen verbeteren.

Aan het eind van deze bijeenkomst heb je een persoonlijk actieplan gemaakt met daarin concrete voornemens. Hiermee ben je in staat een goede structuur voor de eerste twee maanden in je klas neer te zetten als fundament voor een effectief schooljaar; uiteraard zal dit in de eerste intervisiebijeenkomst aan bod komen.

Intervisiebijeenkomsten AMOS :

locatie nader te bepalen
Intervisie is een fijne manier om te reflecteren op je dagelijkse handelen in de klas, de eigen onderwijspraktijk. We zullen met elkaar in gesprek gaan over ervaringen met klassenmanagement, ouders, groepsvorming, e.d. Het is belangrijk om je verhaal kwijt te kunnen en heerlijk om elkaar te kunnen helpen bij praktische zaken en problemen.

Individuele begeleiding op maat

We bieden de mogelijkheid om naast de twee klassenbezoeken en bijbehorende nabespreking een beeldcoachtraject te volgen ter ondersteuning van die goede start van het nieuwe schooljaar. Het traject bestaat uit een intake met directie, drie opnames en de bespreking hiervan met de leerkracht en een evaluatie met de leerkracht en de directeur. Het doel is om hiermee de leerkracht sterker te maken in de aansturing van een positieve groepsontwikkeling.

Masterclasses in samenwerking met overige besturen en iPabo

Data nog niet bekend
Voor schooljaar 2017-2018 zullen er masterclasses worden aangeboden voor mn. startende leerkrachten, maar ook leerkrachten met meer ervaring hebben de mogelijkheid aan te schuiven bij een onderdeel van hun keuze. De masterclasses worden verzorgd door samenwerkende besturen en de iPabo. Hieronder de inhoud van de bijeenkomsten. De data hiervoor zullen zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden.

Themabijeenkomsten i.s.m. iPabo:

Klassenmanagement en timemanagement / Omgaan met opvallend gedrag / Gesprekken met ouders /Hoe je kijkt maakt wat je ziet (bildung / beeldvorming)
Locatie: AMOS en iPabo
Investering: geen kosten aan verbonden
Optioneel: De ontwikkeling van iedere leerling die aan een AMOS-school wordt toevertrouwd staat voorop. Deze ontwikkeling is natuurlijk alleen mogelijk als we ook goed voor onze leerkrachten zorgen en aan hun professionalisering werken. Met goede begeleiding willen we je niet alleen ondersteunen bij een goede start maar jou als startende leerkracht ook helpen een sterk zelfbeeld te ontwikkelen en zelfvertrouwen geven, helpen consistent te worden in het beleid en de procedures en helpen doelen te stellen die je in en met de klas wil bereiken. Vanuit de gedachte dat de inductiefase voor een startende leerkracht in feite twee jaar duurt is de doelgroep van deze bijeenkomsten in beginsel dan ook starters met 1 tot 3 jaar onderwijservaring. Kom je uit een ander deel van Nederland en heb je weinig tot geen ervaring met de grootstedelijke problematiek, dan kun je ook aanschuiven.

 • Aanschaf boek 'Opnieuw de gelukkige klas' (handboek voor stagiaires en beginnende leerkrachten in het basisonderwijs). ISBN 97899023250777. Prijs: €22,95. Het is zeer wenselijk dat men dit boek in het bezit heeft bij aanvang van de cursus.
 • Boek 'Grip op de groep' (JWS boek 36). Prijs: € 28,50.
Doelgroep: startende leerkrachten (maximaal drie jaar ervaring)
Docent: Lisa Maas

Inschrijven: bij lisa.maas@amosonderwijs.nl.

Ik Kan Het!

Door het klakkeloos volgen van een methode sta je niet meer boven de leerlijnen en heb je geen duidelijk einddoel voor ogen. Het gaat er niet om dat je aan het eind van het jaar alle lesboeken uit hebt. Het gaat erom dat de kinderen alle leerdoelen hebben gehaald. Goed en succesvol onderwijzen vereist onder andere zorgvuldige planning van alle instructiefasen van de les. Hiervoor is het directe instructiemodel uitermate geschikt.

Directe instructie houdt in dat de uitleg die leerkrachten geven duidelijk, doelmatig en beknopt is. Ze bevat een terugblik op eerdere activiteiten, actualiseert voorkennis, verloopt in kleine stappen en bevat voldoende herhaling. Controle van begrip is essentieel voordat de zelfstandige fase begint.

Voor risicoleerlingen is het met name van belang dat aanpakken en strategieën expliciet worden aangeboden door deze hardop denkend te onderwijzen. De leerkracht werkt zo toe naar zelfstandige toepassing door de leerlingen.

Het is belangrijk zicht te hebben of krijgen op onderwijs- en ondersteuningsbehoeften om ervoor te zorgen dat leerlingen actief betrokken en gemotiveerd blijven gedurende de les.

Gedurende de training staan we stil bij de verschillende fasen in het directe instructiemodel en richten we ons met name op de structuur van het model en het activerende karakter ervan. Daarnaast zullen we stilstaan bij het effect van de juiste feedback.

Aangezien het vooral om handelen van de leerkracht gaat, zijn er verschillende ‘huiswerkopdrachten’ gekoppeld aan de bijeenkomsten en vindt er een consultatie plaats om bij te houden hoe het geleerde in de praktijk wordt toegepast.

Het programma voor de zes bijeenkomsten is als volgt:

 1. Het Directe Instructiemodel (DI).
 2. Van activiteitgericht naar doelgericht leren.
 3. “Zullen we eens kijken of het lukt?” EDI technieken buiten de les.
 4. Actief leren.
 5. Feedback (tevens wordt hier feedback gegeven op de eigen les; deze is met video vastgelegd)
 6. Intervisiebijeenkomst; Wat heb ik geleerd? Wat wil ik nog leren?

Doelen:

 • Je bent in staat duidelijke uitleg te geven (lesdoelen benoemen, voorkennis activeren, controleren van begrip en doelen).
 • Je kunt instructie en verwerking afstemmen (verlengde en verkorte instructie).
 • Je kunt de evaluatie benutten om de inhoud van de les te verstevigen.
 • Je kunt procesgerichte feedback geven.

Samenvattend:

 • Zes bijeenkomsten van 2 ¼ uur.
 • Eén video consultatie en bijbehorend nagesprek om zicht te krijgen op instructievaardigheden en effect.
 • Bij voldoende inschrijvingen wordt de cursus gegeven. Het is ook mogelijk om een verzoek tot individuele begeleiding in te dienen bij lisa.maas@amosonderwijs.nl.
 • Investering: geen, exclusief verplichte literatuur*
  Doelgroep: Leerkrachten die lesgeven met het directe instructiemodel en meer handvatten nodig hebben of gerichter willen oefenen
  Docent: Lisa Maas

  lisa.maas@amosonderwijs.nl.

  * Verplichte literatuur:
  'Expliciete Directe Instructie; Tips en techniekek voor een goede les. Uitgeverij Pica. ISBN 978-91-806-33-9. Prijs: € 24,95. Zie ook: expliciete directe instructie.

  Dit traject wordt aangeboden met de dagelijkse praktijk als uitgangspunt. Die praktijk komt expliciet aan bod net als de praktische uitvoering van het theoretisch gestoelde ADI model.

  Interne Cultuur Coördinator

  De AMOS Academie werkt nauw samen met MOCCA. We verwijzen voor de opleiding tot interne cultuur coördinator graag naar de website van Mocca hiervoor. https://www.lkca.nl/primair-onderwijs/cultuurcoordinator

  Voor informatie kun je ook contact opnemen met Ben Hekkema.

  bhekkema@mocca-amsterdam.nl.

  Microsoft Word en Powerpoint

  Wilt u uw computer- en ICT-vaardigheden up-to-date houden? Dan is ICT-Updater dé oplossing! Leer Word of Powerpoint praktisch in te zetten met betekenisvolle onderwerpen en voorbeelden uit de dagelijkse onderwijs-praktijk.

  Vijf goede redenen om voor ICT-Updater te kiezen:

  • tijdens de startbijeenkomst een 0-meting voor een studieadvies op maat;
  • daarna volledig online, dus overal beschikbaar;
  • heldere en duidelijke instructies door middel van korte filmpjes in een eigen leeromgeving;
  • zelfstandig en in eigen tempo werken;
  • de cursus is ontwikkeld door uitgeverij Instruct.

  Het onderdeel 0-meting bevat toetsen om de kennis van en vaardigheid met het betreffende Officeprogramma te bepalen; u krijgt via praktische vragen in korte tijd inzicht in uw vaardigheden. Na de 0-meting krijgt u een studieadvies.

  Werkwijze

  ICT-Updater bevat theorie in demonstratiefilms en tekst, online opdrachten en digitale toetsen. De cursist werkt zelfstandig en in eigen tempo. Er zijn modules op basis- en gevorderdenniveau. Klik hier voor een overzicht van de onderwerpen in de cursus WORD. Klik hier voor een overzicht van onderwerpen cursus Powerpoint.

  De volgende onderdelen zijn beschikbaar voor de cursist:

  • per leerdoel korte demonstratiefilms (gemiddeld minder dan twee minuten) en samenvattingen;
  • in de open opdrachten komen de leerdoelen terug en de cursist gaat het gedemonstreerde in de praktijk toepassen;
  • de toetsen zijn voortgangstoetsen en bedoeld om te controleren of er voldoende vorderingen zijn gemaakt;
  • indien gewenst een startbijeenkomst.

  Bij voldoende resultaat wordt de cursus afgesloten met een certificaat.
  Datum: niet van toepassing
  Tijd/duur: afhankelijk van de eigen vaardigheid
  Locatie: online leeromgeving
  Investering: € 25,00 per module
  Doelgroep: teamleden AMOS scholen

  Informatie en inschrijven

  Voor meer informatie: Klik hier om je in te schrijven.

  Middenmanagement PO

  Door het volgen van de opleiding Middenmanagement verwerf je de basiskennis en de basisvaardigheden die nodig zijn om te kunnen functioneren in het middenmanagement of als bouwcoördinator.

  Wat maakt deze opleiding voor jou interessant?

  De opleiding Middenmanagement is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van leidinggeven. U verbreedt uw horizon en leert de taal van management en leiderschap verstaan. U maakt kennis met een aantal inhoudelijke en beheersmatige aspecten van het onderwijskundig leiderschap en leert uw collega’s ondersteunen en begeleiden in hun werk en in hun functioneren als collega in een team. De opleiding is naast een verrijking voor jou ook een verrijking voor het team.

  Voor wie is deze opleiding bestemd?

  De opleiding is bedoeld voor coördinatoren met een leidinggevende taak die zich aangetrokken voelen tot het onderwijskundig leiderschap en al participeren in het managementteam van de school, of voor leerkrachten die de ambitie hebben om een coördinerende rol te bekleden.

  Kenmerken van de opleiding middenmanagement

  Opdrachten en onderzoek worden uitgevoerd op de werkplek. Het programma van de opleiding bestaat uit de volgende leerlijnen:

  • Organisatie inrichten, financiën
  • Richting geven, strategische beleidsvoering
  • Leiding geven aan het onderwijsprogramma
  • Leidinggeven aan het team
  • Persoonlijk leiderschap en communicatie

  Iedere leerlijn bevat literatuur, aandacht voor onderzoek en persoonlijk leiderschap. Daarnaast voert u praktijkopdrachten uit die de bouwstenen zijn voor de werkstukken en presentatie waarmee de opleiding wordt afgesloten.

  Wanneer u de opleiding succesvol heeft afgerond, ontvangt u het certificaat Middenmanagement. Met dit certficaat kunt u de opleiding Basisbekwaam volgen via een verkort traject van 8 EC’s. versneld gevolgd worden via een aanvullend traject.

  De opleiding kost €3.475,-. (inclusief tweedaagse en conferentieoord) Verder zijn de persoonlijke kosten voor boeken en materialen ongeveer €150,-.

  Duur

  De opleiding duurt nominaal 1 jaar en omvat 224 uur (8 EC’s) studietijd. Er zijn 18 inhoudelijke bijeenkomsten met een vaste leergroep. De resterende tijd besteedt u aan literatuurstudie, het uitvoeren van praktijkopdrachten en onderzoek en het maken van werkstukken.

  Contact

  Voor meer vragen kun je kun je contact opnemen met Els Olthof. href="mailto:href="e.olthof@ipabo.nl">e.olthof@ipabo.nl /0206137079

  Voor informatie kun je contact opnemen met Agnes Doek, projectleider AMOS Academie.
  Inschrijving via iPabo.

  Onderwijscafé

  Mindset. Liggen menselijke capaciteiten vast, of kunnen ze ontwikkelen? Dit vraagstuk is al eeuwen oud. De visie die je hebt op de mogelijkheid van het ontwikkelen van kwaliteiten heeft belangrijke consequenties voor je leerhouding. Carol Dweck onderscheidt twee soorten visidies (of mindsets): de statische mindset en de op groei gerichte mindset. In het onderwijscafé gaan we hierover met elkaar in gesprek en onderzoeken we welke invloed feedback heeft op deze twee vormen van mindset.
  Datum: 20 april 2017
  Tijd: 16.00 - ca. 17.30 uur, aansluitend borrel
  Locatie: Timotheus school, Sam van Houtenstraat 2, Amsterdam
  Parkeren: gratis
  Spreker: Roos Schouw van de Poseidon school, leerkracht unIQ 4/5

  Oplossingsgericht coachen

  Waarom? Er is in het onderwijsveld behoefte aan professionalisering op het gebied van persoonlijke begeleidingsvaardigheden. In scholen wordt actief gewerkt aan de vormgeving van passende vormen van onderwijs. Wat betekent dit voor rol van de (intern) begeleider/zorgcoördinator in de school. Hoe kun je begeleiding zo vorm geven zodat je collega’s ondersteunt bij het vormgeven van handelingsgericht denken en werken in de klas /school met behulp van een oplossingsgerichte aanpak. | In vijf bijeenkomsten ga je actief aan de slag met vormen van begeleiden en coachen die collega’s/het team ondersteunen bij het ontwikkelen van “professioneel eigenaarschap”.

  Inhoud bijeenkomsten

  In zes bijeenkomsten komen diverse onderwerpen aan bod.

  • wie ben jij zelf als begeleider/coach; welke communicatie en begeleidingsstijl herken je bij jezelf.
  • hoe voer je een “goed” coachingsgesprek;
  • hoe sluiten de uitgangspunten van coachen aan op handelingsgericht werken en denken en oplossingsgericht begeleiden;
  • hoe breng je diepgang aan in het gesprek;
  • welke coachingsmodellen en theorieën zijn hierbij ondersteunend en
  • hoe kun je begeleidings -en coachingvaardigheden inzetten op teamniveau.

  Van de deelnemers wordt verwacht dat zij kennis hebben van de basisgesprekstechnieken. Bij voldoende aanwezigheid en het uitvoeren van een praktijkopdracht ontvangen de deelnemers een certificaat

  Bij voldoende aanwezigheid, het uitvoeren van huiswerkopdrachten en het uitvoeren van een praktijkopdracht ontvangen de deelnemers een certificaat. De training is voor 36 registeruren opgenomen in registerleraar.nl.
  Investering: € 775,00 per persoon, exclusief lesboek.'Coachen op competentieontwikkeling' door M. Lingsma en M. Scholten.
  Doelgroep: Interne begeleiders/zorgcoördinatoren/bouwcoördinatoren en andere professionals met een begeleidende taak
  Docent: Caroline Kooistra
  Informatie: c.kooistra@inschool.nl /0647808101

  Aanmelden: info@inschoolacademie.nl

  ParnasSys

  In de training komt o.a. aan bod:

  1. een update over de laatste ontwikkelingen
  2. hoe administratief om te gaan met samengestelde gezinnen, echtscheidingen etc.
  3. het opvragen van overzichten
  4. hoe om te gaan met het verwerken van oude signalen
  5. kan het schoolrooster bij 'te laat situatie' aangepast worden naar b.v. een kwartier
  6. overgang oude rooster naar continurooster
  7. uitwisseling gegevens ParnasSys met Bron
  8. specifieke vragen van de deelnemers

  De training wordt georganiseerd als er minimaal 5 personen zich hebben aangemeld.

  Post HBO traject Schoolopleider - werkveldassessor

  In dit traject staan vijf onderwerpen centraal:

  1. Opleiden in School: beleid, taken en verantwoordlijkheden
  2. Beoordelen van studenten in d epraktijk
  3. Begeleiden van mentoren
  4. Intervisie voeren met studenten
  5. Begeleiden van praktijkonderzoek  Leerkrachten Basisonderwijs die opgeleid willen worden in het beoordelen van studenten en het begeleiden van leerkrachten kunnen zich het liefst voor 1 juli inschrijven bij de iPabo.

  Inschrijven via de website: ipabo.nl.

  Voor inschrijving na 1 juli graag eerst even contact opnemen met Els Olthof e.olthof@ipabo.nl

  Informatie: Lisa.maas@amosonderwijs.nl

  Data en locaties: zie website van de iPabo

  Investering: er zijn geen kosten aan verbonden

  SHV (vh BHV) basis

  SHV Basis bestaat uit twee delen:

  Deel 1 E-learning module van maximaal 2,5 uur (theoretisch deel)

  9 weken geldig

  Voor het aanvragen van de E-learningvoucher mail je de volgende gegevens naar j.hopmans@kompasveiligheidsgroep.nl en ook een cc naar amosacademie@amosonderwijs.nl. Dan krijg je de vouchercode toegestuurd:

  • Bij het onderwerp: Aanvraag E-learningsvoucher
  • Datum van de SHV herhalingscursus (DEEL 2) waarvoor u zich heeft ingeschreven
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Geboortedatum en -plaats
  • Uw eigen AMOS onderwijs-mailadres
  Deel 2: volgen van de SHV herhalingscursus via de link bovenaan de pagina inschrijven.

  Via de E-learning (Deel 1) leer je in je eigen tempo (ongeveer 2 tot 2,5 uur) de basisbeginselen van de BedrijfsHulpVerlening (BHV). Alle onderdelen komen ruimschoots aan bod, zoals:

  Levensreddend handelen Brand
  Rautekgreep Brandbestrijding
  Van buik naar rug methode Kleine blusmiddelen (poeder, schuim etc.)
  Stabiele zijligging Branddriekhoek en de brandvijfhoek
  Reanimatie Het ontstaan van brand
  Gebruik van de AED Deurprocedure
  Heimlichmethode Alarmering
  Wondsnelverband Ontruiming

  Vanzelfsprekend komen ook de alarmerings- en de ontruimingsmethoden aan de orde. Aan het einde van de module krijg je één controlevraag. Als je de controlevraag goed beantwoordt ga je door naar de volgende module. De opleiding wordt niet afgesloten met een examen.

  Voor het volgen van de E-learning module heb je een vouchercode nodig; deze code is na afgifte 1 jaar geldig. Als je de praktijk hebt gedaan maar nog niet de E-learning hebt afgerond moet je de E-learning binnen 9 weken na de herhalingscursus hebben afgerond om in aanmerking te komen voor een pasje.

  Klik voor details over data, tijden en locaties van de herhalingscursus op de volgende link: SHV Herhalingscursus.

  SHV (vh BHV) herhaling

  Deze cursus SHV is de gebruikelijke BHV cursus maar dan gericht op kinderen (een kind reanimeren is anders dan een volwassene reanimeren bijvoorbeeld) en situaties die zich in scholen en op schoolpleinen kunnen voordoen.

  Nieuwe SHV'rs

  Medewerkers die nog geen SHV hebben moeten vóór deelanme aan de herhalingscursus,via E-learning de theorie BHV hebben gedaan. Deze medewerkers wordt geadviseerd via de AMOS Academie tijdig de E-learningmodule aan te vragen zodat zij voldoende tijd hebben deze module te voltooien vóór de datum van de herhalingscursus. Voor meer informatie over de SHV basis klik hier.

  Gezien de beperkte tijd kunnen tijdens de praktijksessie niet alle onderwerpen aan bod komen. Stel dus vragen over specifieke onderwerpen aan de instructeur!

  Belangrijk: Geldigheidsduur BHV-pas

  Het pasje is één jaar geldig. Als het pasje meer dan twee jaar is verlopen, wordt geadviseerd een nieuwe basiscursus te volgen. Als de SHV'r binnen deze periode kan aangeven dat hij/zij met het tempo van de herhalingscursus goed mee kan komen kan hij/zij toch de herhalingscursus volgen. Het is dan te adviseren vooraf de lesstof goed door te nemen; die is voor de cursist 24/7 online te bekijken via de website van Kompas Veiligheidsgroep door in te loggen. De huidige SHV'rs beschikken al over hun inloggegevens; hun wachtwoord is zonodig op te vragen via academie@amosonderwijs.nl. Nieuwe SHV'rs ontvangen via Kompas Veiligheidsgroep hun inloggegevens.
  Data:

  • VOL: 22 november 2018, Frankendael, locatie Von Liebigweg
  • VOL: 29 januari 2019, Frankendael, locatie Hogeweg
  • 4 april 2018, Vijf Sterren
  • 5 juni 2019, Oranje Nassauschool

  Tijd: 14.30 - 18.00 uur.

  Doelgroep: medewerkers AMOS op zowel scholen als Bureau, die in het bezit zijn van een geldige BHV-pas of medewerkers die nog geen SHV hebben.

  Inschrijven: Klik hier om je in te schrijven.

  NB: zonder inschrijving vooraf is deelname niet mogelijk in verband met groepsindeling. De groepsgrootte is maximaal 20 deelnemers; bij overschrijding van dat aantal zullen de laatste inschrijvers op de andere datum moeten deelnemen.

  LET OP
  Als je je al hebt ingeschreven voor de cursus terwijl de data nog niet bekend waren, geef dan via academie@amosonderwijs.nl door welke datum de voorkeur heeft. NB: vermeld in de onderwerpregel: 'BHV reeds aangemeld. Gewenste datum'.

  Intervisie mentoren/ begeleiders van zij- instroom leerkrachten

  Intervisie is een fijne manier om te reflecteren op je handelen in relatie tot de begeleiding van de zij – instromer (zij – instromer in beroep = ZiB) binnen de school. We zullen met elkaar in gesprek gaan over ervaringen ten aanzien van deze begeleiding. Het is belangrijk om je verhaal kwijt te kunnen en fijn om elkaar te kunnen helpen bij praktische zaken en problemen.

  Daarnaast zullen we het met elkaar hebben over:

    Wat mag je verwachten van de zij – instromer?
    Wat wordt er verwacht ten aanzien van de begeleiding in de school, bestuur en bovenschools?
    Opzet van de opleiding

   Bijeenkomsten:

   • Dinsdag 30 oktober oktober 2018
   • Dinsdag 5 maart 2019
   Locatie: n.t.b.
   Tijd: 15.00 – 16.30 uur:
   Doelgroep: Collega’s die de begeleidende taak hebben van een zij - instromer binnen de school
   Uitvoering: Lisa Maas ( (Bovenschools begeleider / Opleider in School – AMOS)
   Inschrijven: lisa.maas@amosonderwijs.nl.

   Graag vermelden:

  • naam leerkracht
  • school /groep(en)
  • naam zij – instromer(s) die begeleid wordt / worden

  Een goede start bij AMOS als onderwijsassistent of leerkracht ondersteuner

  De ontwikkeling van iedere leerling die aan een AMOS-school wordt toevertrouwd staat voorop. Deze ontwikkeling is natuurlijk alleen mogelijk als we ook goed voor onze collega’s zorgen en aan hun professionalisering werken. Met goede begeleiding willen we je niet alleen ondersteunen bij een goede start maar jou ook helpen doelen te stellen die je in en met de klas wil bereiken.

  Doelgroep: Onderwijsassistenten en leerkracht ondersteuners die in een bepaalde mate van zelfstandigheid verantwoording dragen over een groep.

  De startbijeenkomst wordt georganiseerd op woensdag 29 augustus en zal duren van 10.00 – 14.00 uur Daarnaast zullen er drie intervisiemomenten zijn.

 • Dinsdag 24 september 2018 van 16.30-17.30 uur
 • Dinsdag 13 november 2018 van 16.30-17.30 uur
 • Dinsdag 12 maart 2019 van 15.30-17.0 uur
 • N.B. De bijeenkomsten zijn verplicht.

  Momenteel wordt er nog nagedacht over verdere ondersteuning voor deze doelgroep. Deze zal zodra we daar meer duidelijkheid over hebben gecommuniceerd worden.

  Locatie: Timotheusschool

  Aanmelden bij: lisa.maas@amosonderwijs.nl onder vermelding van je naam- emailadres- school en groep.

  Optioneel

  Aanschaf boek (en) : 'Opnieuw de gelukkige klas' (handboek voor stagiaires en beginnende leerkrachten in het basisonderwijs). ISBN 97899023250777. Prijs: €24,95. ‘De gouden weken’ ISBN 9789081712019 . Prijs: 22,95

  Teamtraining op maat: ‘Aan de slag met de AMOS kapstok Identiteit’

  Inhoud: Met deze teamtraining wordt het werken met de kapstok tot een inspirerend en enthousiasmerend proces. Een ‘kapstok-scan’ vormt het startpunt: welke elementen uit de kapstok realiseren wij al en welke elementen vragen aandacht en welke stappen moeten er dan genomen worden? Met elkaar gaan we de kapstok op actieve wijze concreet maken in de school. Daarbij sluiten we aan bij de visie van de school op burgerschap en de eigen context voor wat betreft de leerlingenpopulatie. We geven advies over welke materialen en middelen ingezet kunnen worden en we trainen het team in vaardigheden om de kapstok in de school te kunnen realiseren, zoals filosoferen met kinderen en omgaan met levensvragen. Aan het eind van de teamtraining ligt er een plan van aanpak voor de komende jaren.De training wordt geheel op maat aangeboden en wordt gegeven door een medewerker van Arkade die goed is ingevoerd in het AMOS-identiteitstraject.

  Inschrijven verloopt via de inschrijfbutton bovenaan deze pagina.

  Doelgroep:Schoolteams
  Data:In overleg met Arkade
  Kosten:De kosten zijn afhankelijk van de wensen van de school. Er wordt vanuit de AMOS-projectgroep identiteit een subsidieaanvraag ingediend voor financiële ondersteuning van de training.
  Inschrijven:De directeur van de school schrijft zich. Daarmee meldt de directeur tevens het schoolteam aan.

  Filosoferen met kinderen

  Inhoud: Filosoferen met kinderen valt onder het basisaanbod van de kapstok. Dat betekent dat er op elke AMOS-school, in elke groep aandacht aan wordt besteed. tijdens deze training vormen vragen van kinderen het uitgangspunt: ‘Zijn we allemaal gelijk?’ ‘Wanneer is iets waar?’ ‘Kan een robot denken?’ Filosoferen met kinderen is een gestructureerd denkproces. Samen met de leerkracht gaan kinderen hardop nadenken, naar elkaar luisteren en elkaar helpen om een (voorlopig) antwoord te vinden. Kinderen leren door het gezamenlijk te filosoferen kritisch en creatief te denken. Het is ook een activiteit die bijdraagt aan een prettige sfeer in de klas: leerlingen leren elkaar kennen en elkaar beter begrijpen.

  Praktische informatie: De training bestaat uit drie bijeenkomsten van twee uur en wordt gegeven in de vier verschillende RDO-regio’s Noord, Nieuw west, West en Oost. Binnen die regio’s vindt de training afwisselend op verschillende AMOS-scholen plaats. Deelnemers hoeven dus nooit ver te reizen voor een bijeenkomst. Eén van de cursusbijeenkomsten vindt plaats vóór de zomervakantie van 2019 en twee daarna. Inschrijving verloopt via de inschrijfbutton bovenaan deze pagina.

  Doelgroep: Alle Leerkrachten.
  Kosten: De kosten zijn afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Bij tien deelnemers bedragen de kosten € 85,00. Vanuit de AMOS-projectgroep identiteit wordt een subsidieaanvraag ingediend voor financiële ondersteuning van de training. De kosten kunnen daardoor lager uitvallen.

  Training Timemanagement " Je voornemens de Baas "

  Veel leerkrachten voelen regelmatig een behoorlijke werk- en tijdsdruk door de huidige veranderde administratieve eisen, een overvloedige stroom aan informatie en het onder controle houden van steeds meer taken voor korte en lange termijn. Een overvolle “to-do” lijst met zaken is dan geen uitzondering. Regelmatig heb je het gevoel dat de lijst erg lang wordt en dat je toch de grip verliest op alle openstaande zaken. Dan is waarschijnlijk de vraag hoe je toch weer de controle en focus krijgt over alle ad-hoc taken en lange termijn taken die aandacht nodig hebben. En hoe kom je dan van werkdruk weer naar werkplezier? Bij leerkrachten in het PO ontstaan dan ook vaak de volgende vragen:

  • Hoe plan ik, buiten de lesuren, beter mijn overige taken, zodat ik minder werkdruk voel?
  • Hoe stel ik prioriteiten zodat ik mijn plannen en doelen ga realiseren?
  • Hoe zorg je ervoor dat niet alles in je hoofd blijft rond spoken maar dat je overzicht houdt, zodat je van werkdruk naar werkplezier komt?
  • Kan ik nog wel tijd vinden om mij te concentreren op de belangrijke taken, naast alle huidige hectiek van e-mail, ouders en leerlingvolgsysteem?
  • Waarom zit ik ‘s-avond op de bank nog mijn –email te doen, terwijl ik liever iets anders wil doen?
  • Wanneer hollen die feiten nu achter mij aan, i.p.v. andersom?
  • Dit zijn vragen en gedachten die tijdens de training “Je voornemens de Baas” over timemanagement en efficiënt werken in het onderwijs zeker de aandacht krijgen. Trainer: Eric van den Heuvel van Een Helder Hoofd: www.EenHelderHoofd.nl

   Inhoud: De training beslaat twee trainingssessie van 3 uur, waarin de deelnemers naast een deel theorie ook aan de slag gaan met praktijkgerichte opdrachten om weer overzicht en controle te krijgen over het werk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de eigen agenda, (jaar)taken- en projecten en rollen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

   • Kennismaking met probleem “Waarom is je brein geen goede manager?”
   • Doelmatig met voornemens omgaan
   • Uitleg principes “Je voornemens de Baas”, vertaald naar praktisch dagelijks gebruik
   • Controle en overzicht over je werkstroom
   • Voornemens niet meer vergeten – rust in je hoofd
   • Kiezen welke taak je als eerste doet (prioriteiten en plannen)
   • Omgaan met piekmomenten
   • Omgaan met ad-hoc taken versus lange termijn zaken
   • Efficiënt verwerken van de dagelijkse lawine aan informatie en e- mail
   • Stoppen met uitstelgedrag
   • Omgaan met onverwachte onderbrekingen
   • Evaluatie van huiswerkopdrachten en praktijk ervaringen
   • Veel tips uit de praktijk
   • Veel praktijkoefeningen n.a.v. de theorie
   • Wat levert het op? De training sluit perfect aan bij de huidige maatschappelijke aandacht voor het beheersen van werkdruk, voorkomen van overspannenheid en burn-outpreventie. Na afloop van de training hebben de deelnemers voldoende handvatten om zelf weer het overzicht en de controle over de werkstroom te krijgen en dagelijks weer een lege e-mailbox te bereiken.

    Inschrijven kan tot 30 september 2019 via een e-mail aan: andrea.brouwer@amosonderwijs.nl. O.v.v. Naam, functie, school en cursus Timemanagement.

    Praktische informatie: Maximaal aantal deelnemers: 12. Bij overinschrijving zal een extra cursus worden gepland. In principe op een locatie in een ander deel van de stad. Investering: €300,00 p.p.bij deelname van 12 deelnemers. Datum: Woensdag 6 november 2019 en woensdag 27 november 2019. Tijd: 15.00 uur - 18.00 uur. locatie: Nader te bepalen.

  “Hoe optimaliseer je de administratieve processen binnen de school?”

  De Parnassys Academie (Driestar Educatie) verzorgt op dinsdag 15 oktober 2019 van 9.00 uur – 16.00 uur een basisscholing rondom bovenstaande vraag.

  Doelgroep: administratief medewerkers met een gemiddeld ervaringsniveau.

  Doel van deze basiscursus is het verkrijgen van kennis van de mogelijkheden van Parnassys op administratief gebied. Daarnaast biedt de dag de gelegenheid om specifieke vragen te stellen over het gebruik van Parnassys.

  Gedurende de dag doorloop je alle belangrijke stappen in Parnassys. Na elk onderdeel ga je praktisch aan de slag, zodat de vaardigheden gelijk geoefend kunnen worden.

  Deze onderwerpen kun je verwachten tijdens de cursusdag:

  • Algemene instellingen. O.a. rollen en rechten in Parnassys.
  • Tabblad leerling. O.a. nieuwe regelingen, gewichten, TLV´s en arrangementen.
  • Tabblad groep. O.a. beheer en jaarovergangen.
  • BRON en OSO.
  • Tabblad school / overige onderdelen. O.a. Parro, urentellingen, Inspectie, privacyvoorkeuren.
  • Overig. O.a. verschillende exporteerresultaten, facturen, plattegronden, verzuimregister.
  Trainer: Herbert Schaap.

  Locatie: Volgt via e-mail.

  Minimaal aantal deelnemers: 10

  Investering: €175 p.p. . Bij meer dan 15 deelnemers: €150 p.p.

  Inschrijven: E-mail o.v.v. Basiscursus Administreren in Parnassys je naam en de school waar je op werkt naar andrea.brouwer@amosonderwijs.nl

  Inschrijven kan tot 20 juni 2019.

  “Hoe optimaliseer je de administratieve processen binnen de school?”

  De Parnassys Academie (Driestar Educatie) verzorgt op donderdag 21 november van 9.00 uur – 16.00 uur een scholingsdag voor administratief medewerkers met een gevorderd niveau in het werken met Parnassys.

  Doel van deze basiscursus is het verdiepen van kennis en vaardigheden m.b.t. de mogelijkheden van Parnassys op administratief gebied. Daarnaast biedt de dag de gelegenheid om specifieke vragen te stellen over het gebruik van Parnassys.

  Gedurende de dag doorloop je alle belangrijke stappen in Parnassys. Op de gebieden waar specifieke vragen over zijn, gaat de docent dieper in. Er is gelegenheid om direct aan de slag te gaan, zodat (nieuwe) vaardigheden gelijk geoefend kunnen worden.

  Deze onderwerpen kun je verwachten tijdens de cursusdag:

  • Algemene instellingen. O.a. rollen en rechten in Parnassys.
  • Tabblad leerling. O.a. nieuwe regelingen, gewichten, TLV´s en arrangementen.
  • Tabblad groep. O.a. beheer en jaarovergangen.
  • BRON en OSO.
  • Tabblad school / overige onderdelen. O.a. Parro, urentellingen, Inspectie, privacyvoorkeuren.
  • Overig. O.a. verschillende exporteerresultaten, facturen, plattegronden, verzuimregister.
  Trainer: Herbert Schaap.

  Locatie: Volgt via e-mail.

  Minimaal aantal deelnemers: 8.

  Investering: €185 p.p. . Bij meer dan 10 deelnemers: €165 p.p.

  Inschrijven: E-mail o.v.v. 'Cursus Administreren in Parnassys, gevorderd niveau' je naam en de school waar je op werkt naar andrea.brouwer@amosonderwijs.nl

  Inschrijven kan tot 20 juni 2019.

  Met Sprongen Vooruit groep 1&2

  Voor wie?

  Leerkrachten, rekencoördinatoren, intern begeleiders en remedial teachers van groep 1&2 van het basis- en speciaal (basis)onderwijs.

  Omschrijving

  Tijdens de cursus wordt de totale rekenleerlijn voor kleuters behandeld op de drie rekendomeinen: tellen-en-rekenen, meten en meetkunde. Daarnaast krijg je theoretische achtergrondinformatie over de oefeningen en spellen van Met Sprongen Vooruit. Door de praktische en didactische aanwijzingen laat je kleuters op kleuter-eigen manier aan rekenen werken. Je opgedane kennis en het Rekenspellenboek kun je direct de volgende dag inzetten en je zult zien dat je leerlingen met sprongen vooruit gaan!

  Doelen

  Je krijgt in- en overzicht op de leerlijnen tellen-en-rekenen, meten en meetkunde in groep 1&2. Je kunt kinderen begeleiden en sturen in hun rekenontwikkeling en hen daarbij op passende wijze de gebieden van de kleuterwiskunde laten ontdekken. Je leert hoe je in willekeurige thema’s het rekenwiskundeonderwijs doeltreffend kan aanbieden.

  Wat je verder nog moet weten

  Bij de eerste bijeenkomst krijgt elke cursist een Rekenspellenboek met daarin 200 oefenlessen en spellen in de leerlijn om het rekenonderwijs uitdagender en doelgerichter te kunnen geven. Daarnaast ontvangt de cursist een cursusmap met sheets van de presentatie waarbij aantekeningen gemaakt kunnen worden en een inlogcode om extra artikelen en achtergrondinformatie te downloaden. Iedere deelnemer krijgt een presentje om direct met het productief oefenen zoals bedoeld te kunnen starten. Na voltooiing van de cursus ontvang je een certificaat.

  Aantal bijeenkomsten

  Vier bijeenkomsten van 15.30 tot 18.00 uur. Donderdag 12 maart, donderdag 2 april, donderdag 23 april en donderdag 4 juni.

  Trainster: Monique van der Roest.

  Locatie: Daltonschool Neptunus, Piet Zwarthof 2 Amsterdam.

  Investering: 450 euro per deelnemer.

  Minimum aantal deelnemers: 10.

  Inschrijving: VÓÓR 8 NOVEMBER 2019 via een e-mail onder vermelding van je naam, functie, school en de cursus Met Sprongen Vooruit groep 1/2 naar: andrea.brouwer@amosonderwijs.nl.

  Met Sprongen Vooruit groep 1&2

  Voor wie?

  Leerkrachten, rekencoördinatoren, intern begeleiders en remedial teachers van groep 3&4 van het basis- en speciaal (basis)onderwijs.

  Omschrijving

  In de cursus krijg je overzicht op de leerlijnen voor het optellen en aftrekken tot 100 en leer je hoe je goede oefenlessen geeft. Je krijgt ruim honderdvijftig oefeningen en spellen aangereikt die geplaatst zijn in de leerlijn van de tien oefenonderdelen: tellen, ordenen & lokaliseren, springen naar getallen, aanvullen tot 10, splitsingen en sprong van 10, eigen producties, opereren op de lege getallenlijn, bijna-verdwijnsommen en rekenen op formeel niveau.

  Doelen

  Je hebt in- en overzicht op de leerlijnen voor het optellen en aftrekken tot 100. Je kunt productieve oefenlessen verzorgen. Je weet wat je in je rekenmethode kunt schrappen en daarvoor in de plaats kunt aanbieden uit Met Sprongen Vooruit groep 3&4. Je weet hoe je de materialen kunt inzetten.

  Wat je verder nog moet weten

  Bij de eerste bijeenkomst krijgt elke cursist een Rekenspellenboek met daarin 150 oefenlessen en spellen in de leerlijn om het rekenonderwijs uitdagender en doelgerichter te kunnen geven. Daarnaast ontvangt de cursist een cursusmap met sheets van de presentatie waarbij aantekeningen gemaakt kunnen worden en een inlogcode om extra artikelen en achtergrondinformatie te downloaden. Iedere deelnemer krijgt een presentje om direct met het productief oefenen zoals bedoeld te kunnen starten. Na voltooiing van de cursus ontvang je een certificaat.

  Aantal bijeenkomsten

  Vier bijeenkomsten van 15.30 tot 18.00 uur. Donderdag 5 maart, donderdag 26 maart, donderdag 16 april en donderdag 28 mei.

  Trainster: Monique van der Roest.

  Locatie: Daltonschool Neptunus, Piet Zwarthof 2 Amsterdam.

  Investering: 450 euro per deelnemer.

  Minimum aantal deelnemers: 10.

  Inschrijving: VÓÓR 8 NOVEMBER 2019 via een e-mail onder vermelding van je naam, functie, school en de cursus Met Sprongen Vooruit groep 3/4 naar: andrea.brouwer@amosonderwijs.nl.