Aanbod

 

Het kenniscentrum van AMOS, waar medewerkers zich kunnen ontwikkelen en verder bekwamen in hun vak.

Op de AMOS Academie worden eigentijdse opleidingen aangeboden, waardoor de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerkracht wordt gestimuleerd. Het uitwisselen van expertise en collegiale consultatie krijgen volop de ruimte bij de AMOS Academie.

Uitgelicht

’Training Timemanagement " Je voornemens de Baas "

Veel leerkrachten voelen regelmatig een behoorlijke werk- en tijdsdruk door de huidige veranderde administratieve eisen, een overvloedige stroom aan informatie en het onder controle houden van steeds meer taken voor korte en lange termijn. Een overvolle “to-do” lijst met zaken is dan geen uitzondering. Regelmatig heb je het gevoel dat de lijst erg lang wordt en dat je toch de grip verliest op alle openstaande zaken. Dan is waarschijnlijk de vraag hoe je toch weer de controle en focus krijgt over alle ad-hoc taken en lange termijn taken die aandacht nodig hebben. En hoe kom je dan van werkdruk weer naar werkplezier? De training beslaat twee trainingssessie van 3 uur, waarin de deelnemers naast een deel theorie ook aan de slag gaan met praktijkgerichte opdrachten om weer overzicht en controle te krijgen over het werk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de eigen agenda, (jaar)taken- en projecten en rollen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Kennismaking met probleem “Waarom is je brein geen goede manager?”
 • Doelmatig met voornemens omgaan
 • Uitleg principes “Je voornemens de Baas”, vertaald naar praktisch dagelijks gebruik
 • Controle en overzicht over je werkstroom
 • Voornemens niet meer vergeten – rust in je hoofd
 • Kiezen welke taak je als eerste doet (prioriteiten en plannen)
 • Omgaan met piekmomenten
 • Omgaan met ad-hoc taken versus lange termijn zaken
 • Efficiënt verwerken van de dagelijkse lawine aan informatie en e- mail
 • Stoppen met uitstelgedrag
 • Omgaan met onverwachte onderbrekingen
 • Evaluatie van huiswerkopdrachten en praktijk ervaringen
 • Veel tips uit de praktijk
 • Veel praktijkoefeningen n.a.v. de theorie
 • Wat levert het op? De training sluit perfect aan bij de huidige maatschappelijke aandacht voor het beheersen van werkdruk, voorkomen van overspannenheid en burn-outpreventie. Na afloop van de training hebben de deelnemers voldoende handvatten om zelf weer het overzicht en de controle over de werkstroom te krijgen en dagelijks weer een lege e-mailbox te bereiken.

  Zie voor meer informatie bij het aanbod.

  Inschrijven kan tot 15 december 2018 en verloopt via de inschrijfbutton bovenaan deze pagina.

  Praktische informatie: Maximaal aantal deelnemers: 12. Bij over inschrijving zal een extra cursus worden gepland. In principe op een locatie in een ander deel van de stad. Investering: €300,00 p.p. bij deelname van 12 deelnemers. Datum: Woensdag 23 januari 2019 en Woensdag 13 maart 2019. Tijd: 14.30 uur - 17.30 uur. locatie: Bassischool de Johannes ( gebouw de Kikker) Evertsweertsplantsoen 3b. Vrij P. Tramlijn 17.

Aanbod

AMOS studiedag 2018

Op 22 februari was de studiedag voor alle medewerkers van AMOS. De studiedag stond in het teken van het thema ‘verbinding’. Verbinding tussen wetenschap en praktijk, verbinding tussen de school en de leerling, de maatschappij en ouders. Het ochtendprogramma in de Meervaart werd geopend met een presentatie van Dr. Ilias El Hadioui, docent pedagogiek aan de Erasmus Universiteit en auteur van het boek ‘Hoe de straat de school binnendringt’. Hij nam ons mee in de wereld van lesgeven tussen thuis, school en de straat en over het transformatief leraarschap in een stedelijke schoolcultuur. Daarna nam Raf Vervaard ons mee naar de kern van betekenisvol onderwijs. In zijn interactief college wist hij ons te inspireren en te spiegelen waarbij hij de humor niet schuwde.

Vervolgens waren op de Pro Regeschool 25 workshops waarbij ook een fors aantal AMOS leerkrachten hun kennis en kunde deelden met hun collega’s. Onderwerpen die zoal de revue passeerden waren: Spelend leren; Impact op leren, wat is jouw bijdrage?; Metacognitie in actie; wetenschap en technologie met kleuter, jazeker!; kritisch burgerschap in de 21e eeuw; effectieve kindgesprekken; executieve functies en effectief leerkrachtgedrag; in gesprek met ouders; filosoferen met kinderen; boysproof onderwijs. Al met een buitengewoon inspirerende studiedag die zeer positief is beoordeeld.

Mentor training

De ambitie van AMOS en de Hogeschool iPabo is om de opleiding van onderwijspersoneel beter te laten aansluiten bij de specifieke behoefte van het onderwijs in de regio en daartoe een groter deel van de opleiding binnen de scholen vorm te geven. Tussen schoolbesturen en lerarenopleiding worden afspraken gemaakt over taak- en verantwoordelijkheidsverdeling bij opleiden in de school.

Inhoud mentorentraining

In dit traject over begeleiding en coaching wordt veel geoefend met verschillende technieken en stijlen. Het zijn voornamelijk interactieve bijeenkomsten waarbij stilgestaan wordt bij de volgende vragen:

 • Passen 'beoordelen' en 'begeleiden' bij elkaar?
 • Onder welke voorwaarden is begeleiding en coaching echt effectief?

Het is daarbij zaak dat je je eigen voorkeurstijl goed leert kennen en, als het kan, je gedragsrepertoire leert uitbreiden. Effectieve feedback en reflectie op je eigen manier van werken. Verder is er aandacht voor taakopvatting, positionering in de organisatie, facilitering, procedures, afstemming met de eigen organisatie en hogeschool en de eventuele schoolopleider en werkveldassessor.

Het programma bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

 • Het programma bestaat onder andere uit de volgende onderdelen: - Inhoud en verwachtingen opleiding
 • Het begeleiding continuüm
 • Effectieve leerkrachtcommunicatie
 • Transactionele analyse en / of Roos van Leary (interactiewijzer)
 • Reflecteren (Korthagen)
 • Coachen vs begeleiden
 • GROW model
 • Feedback
 • Advies van de mentor
 • Beoordeling en toetsing
 • Voorafgaand aan de bijeenkomsten krijg je ter voorbereiding een aantal opdrachten. Dit varieert van lezen van een artikel tot het inbrengen van een casus.
Mogelijkheden:
Het traject bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2 uur. Daarnaast is er de mogelijkheid om de gehele training gedurende een studiedag te verzorgen. Deze zal dan van 9 – 16.00 uur duren. Bij minimaal 8 deelnemers wordt deze training verzorgd op locatie. Data worden in overleg met iPabo ingepland.

Locatie: iPabo Amsterdam (tenzij anders overeengekomen o.b.v. aanmeldingen).
Kosten: Geen (op basis van uitruil van diensten).
Doelgroep: Leerkrachten die studenten / stagiaires begeleiden.
Uitvoering: Robert Stieltjes, Hogeschool iPabo en Lisa Maas, coördinator opleiden in school AMOS.
Diplomering: Aan het eind van de bijeenkomsten ontvang je een certificaat.

Inschrijven: bij lisa.maas@amosonderwijs.nl.

Hierbij vermelden: naam leerkracht - school - groep(en) - Gewenst traject

BOKnet studiedag tijdens AMOS studiedag

Jaarlijks wordt door en voor AMOS gymleerkrachten een BOK net studiedag georganiseerd. Het doel is het delen van kennis en worden de laatste trends en ontwikkelingen besproken.

het programma wordt nog vastgesteld en gepubliceerd.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met:
datum: 25 april 2019
tijd: 8.30 uur - 16.00 uur
locatie: nog nader te bepalen

Combinatiegroep

Het lesgeven in een combinatiegroep is meer dan het samenvoegen van twee jaargroepen in een lokaal. Het vraagt om het optimaal benutten van de beschikbare instructietijd voor de verschillende jaargroepen en specifieke leerkrachtvaardigheden zoals goed leiderschap, kennis van de leerlijnen, timemanagement en verantwoorde keuzes kunnen maken. In combinatieklassen wordt meer dan in homogene groepen een beroep gedaan op leerkrachtvaardigheden op het gebied van klassenmanagement. Leerlingen in een combinatieklas moeten leren plannen en goed in staat zijn om zelfstandig te werken, zonder directe begeleiding van de leerkracht. Om alle leerlingen voldoende instructie en feedback te kunnen geven, past een leerkracht in een combinatieklas uiteenlopende werkvormen toe die voor beide groepen ook nog eens goed op elkaar afgestemd moeten worden.

Heb je behoefte aan specifieke begeleiding om bovenstaande optimaal vorm te geven dan kun je een mail sturen naar:lisa.maas@amosonderwijs.nl"

Tijdens de begeleiding kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen
 1. Dag- , week- en jaarplanning. Welk organisatiemodel kies ik om les te geven aan de combinatiegroep en wat vraagt dat van mij als leerkracht?
 2. Klassenmanagement en groepsvorming: de groep koppelen en ontkoppelen. Waar wel en waar niet?
 3. Effectieve instructie.
 4. Strategieën voor denken en leren en feedback.


Investering geen kosten aan verbonden
Doelgroep: leerkrachten die gaan starten met een combinatiegroep of die meer willen weten over het werken met een combinatiegroep.
:

Een goede start als leerkracht bij AMOS

Programma Bij de bijeenkomsten voor startende leerkrachten en zij-instromerswordt iedereen met 0- 1 jaar ervaring verwacht. De bijeenkomsten voor leerkrachten met 2 – 3 jaar ervaring zijn niet verplicht, maar wel aan te raden. De bijeenkomsten zijn niet vrijblijvend.

Maandag 28 augustus startbijeenkomst: 13.00 tot 16.00 uur
Locatie: op een nog nader te bepalen AMOS school

 • 0 – 1 jaar ervaring: de startbijeenkomst is verplicht
 • 2 – 3 jaar ervaring: de startbijeenkomst is niet verplicht, maar het is wel mogelijk hieraan deel te nemen. Ik hoor het graag als je aanschuift!

4 intervisiebijeenkomsten ( voor 0-3 jaar ervaring)

 • Maandag 18 sept. van 15.30-17.30 uur
 • Maandag 16 oktober van 15.30-17.30 uur
 • Maandag 15 januari van 15.30-17.30 uur
 • Maandag 12 maart van 15.30-17.30 uur

Individuele begeleiding: Minimaal 2 keer bezoek en nabespreking ; mogelijkheid tot uitbreiden

Uitbreidingsmogelijkheden

 • Individuele begeleiding op maat
 • Masterclasses ontwikkeld door verschillende samenwerkende besturen met iPabo.

Startbijeenkomst

Een goede start om in de eerste weken van het schooljaar een goede structuur neer te zetten. Klassenmanagement, lokaalinrichting, kennismaking met de leerlingen zullen tijdens deze bijeenkomst centraal staan, maar ook de interactie bij de start van het schooljaar. De interactie tussen jou en je leerlingen in deze periode is zeer bepalend voor de sfeer in de groep voor het gehele schooljaar. Wanneer het je lukt om effectief de fasen van groepsvorming te doorlopen zullen, behalve de sfeer, ook de prestaties van de leerlingen verbeteren.

Aan het eind van deze bijeenkomst heb je een persoonlijk actieplan gemaakt met daarin concrete voornemens. Hiermee ben je in staat een goede structuur voor de eerste twee maanden in je klas neer te zetten als fundament voor een effectief schooljaar; uiteraard zal dit in de eerste intervisiebijeenkomst aan bod komen.

Intervisiebijeenkomsten AMOS :

locatie nader te bepalen
Intervisie is een fijne manier om te reflecteren op je dagelijkse handelen in de klas, de eigen onderwijspraktijk. We zullen met elkaar in gesprek gaan over ervaringen met klassenmanagement, ouders, groepsvorming, e.d. Het is belangrijk om je verhaal kwijt te kunnen en heerlijk om elkaar te kunnen helpen bij praktische zaken en problemen.

Individuele begeleiding op maat

We bieden de mogelijkheid om naast de twee klassenbezoeken en bijbehorende nabespreking een beeldcoachtraject te volgen ter ondersteuning van die goede start van het nieuwe schooljaar. Het traject bestaat uit een intake met directie, drie opnames en de bespreking hiervan met de leerkracht en een evaluatie met de leerkracht en de directeur. Het doel is om hiermee de leerkracht sterker te maken in de aansturing van een positieve groepsontwikkeling.

Masterclasses in samenwerking met overige besturen en iPabo

Data nog niet bekend
Voor schooljaar 2017-2018 zullen er masterclasses worden aangeboden voor mn. startende leerkrachten, maar ook leerkrachten met meer ervaring hebben de mogelijkheid aan te schuiven bij een onderdeel van hun keuze. De masterclasses worden verzorgd door samenwerkende besturen en de iPabo. Hieronder de inhoud van de bijeenkomsten. De data hiervoor zullen zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden.

Themabijeenkomsten i.s.m. iPabo:

Klassenmanagement en timemanagement / Omgaan met opvallend gedrag / Gesprekken met ouders /Hoe je kijkt maakt wat je ziet (bildung / beeldvorming)
Locatie: AMOS en iPabo
Investering: geen kosten aan verbonden
Optioneel: De ontwikkeling van iedere leerling die aan een AMOS-school wordt toevertrouwd staat voorop. Deze ontwikkeling is natuurlijk alleen mogelijk als we ook goed voor onze leerkrachten zorgen en aan hun professionalisering werken. Met goede begeleiding willen we je niet alleen ondersteunen bij een goede start maar jou als startende leerkracht ook helpen een sterk zelfbeeld te ontwikkelen en zelfvertrouwen geven, helpen consistent te worden in het beleid en de procedures en helpen doelen te stellen die je in en met de klas wil bereiken. Vanuit de gedachte dat de inductiefase voor een startende leerkracht in feite twee jaar duurt is de doelgroep van deze bijeenkomsten in beginsel dan ook starters met 1 tot 3 jaar onderwijservaring. Kom je uit een ander deel van Nederland en heb je weinig tot geen ervaring met de grootstedelijke problematiek, dan kun je ook aanschuiven.

 • Aanschaf boek 'Opnieuw de gelukkige klas' (handboek voor stagiaires en beginnende leerkrachten in het basisonderwijs). ISBN 97899023250777. Prijs: €22,95. Het is zeer wenselijk dat men dit boek in het bezit heeft bij aanvang van de cursus.
 • Boek 'Grip op de groep' (JWS boek 36). Prijs: € 28,50.
Doelgroep: startende leerkrachten (maximaal drie jaar ervaring)
Docent: Lisa Maas

Inschrijven: bij lisa.maas@amosonderwijs.nl.

Gesprekken met ouders

Wat willen leerkrachten van ouders en wat willen ouders van leerkrachten? Hoe ga je om met lastige ouders? Deze workshop wordt ingezet vanuit de visie ‘een positieve omgang met elkaar begint met vragen’. Er wordt geoefend met gesprekstechnieken. Hoe stem je op een goede manier met ouders af en weet je ook informatie uit te wisselen? Er wordt gewerkt vanuit casussen uit de praktijk.

Opbrengst

Je leert soepel en effectief om te gaan met ouders, ook bij ‘lastige situaties’.
Datum: woesndag 10 mei 2017
Tijd: 14.30 uur - 17.30 uur
Locatie: iPabo Alkmaar Gabriël Metsulaan 34
Investering: geen
Doelgroep: startende leerkrachten tot ongeveer 5 jaar werkervaring e.a.

Inschrijven: e.olthof@ipabo.nl. Via Inschrijfformulier iPabo workshops.

Gevorderde mentor training

De ambitie van AMOS en de Hogeschool iPabo is om de opleiding van onderwijspersoneel beter te laten aansluiten bij de specifieke behoefte van het onderwijs in de regio en daartoe een groter deel van de opleiding binnen de scholen vorm te geven. Tussen schoolbesturen en lerarenopleiding worden afspraken gemaakt over taak- en verantwoordelijkheidsverdeling bij opleiden in de school.

Inhoud mentorentraining Verdieping

De gevorderde mentor training omvat een drietal bijeenkomsten, die zich richten op het begeleiden van studenten die praktijkonderzoek doen binnen de school. Deze training is met name interessant als je minimaal 3 jaar studenten hebt begeleid en/ of en coachtraining of vergelijkbare studie/ opleiding hebt gevolgd.

Je maakt kennis met de facetten van het cyclisch werken bij praktijkonderzoek en begeleidt de studenten bij:

 • het formuleren van een onderzoeksvraag vanuit de ambitie van je school;
 • het formuleren van deelvragen naar aanlelding van de onderzoeksvraag en het opzetten van een vooronderzoek;
 • de beoordeling op de werkplek en de opleiding.Data:

 • Maandag 2 oktober 2017
 • Maandag 29 januari 2018
 • Maandag 19 maart 2018

Tijd: 15.00 - 17.30 uur
Locatie: iPabo Amsterdam (tenzij anders overeengekomen o.b.v. aanmeldingen).
Kosten: Geen (op basis van uitruil van diensten).
Doelgroep: Leerkrachten die studenten / stagiaires begeleiden.
Docenten: Bernard Broodbakker (Hogeschool iPabo) / Lisa Maas (coördinator Opleiden in School van AMOS).
Diplomering: Aan het eind van de bijeenkomsten ontvang je een certificaat.

Inschrijving: Via de website van de AMOS Academie. Klik hier om je in te schrijven.

Hoe je kijkt maakt wat je ziet

In het onderwijs wordt van de leerkracht steeds meer gevraagd om stil te staan bij de vorming van leerlingen. Het gaat niet meer alleen om overdracht van kennis en culturele waarden en normen (socialisatie) maar ook persoonlijke vorming. Hoe je kijkt naar kinderen maakt wat je ziet en ook hoe laat je kinderen kijken naar de wereld? Vanuit beide perspectieven wordt er op verschillende manieren gekeken naar het onderwijs en onze samenleving.

Opbrengst

Je krijgt zicht op de mogelijkheden die er zijn om binnen je eigen onderwijs meer stil te staan bij de vorming van je leerlingen.
Datum: woensdag 7 juni 2017
Tijd: 14.30 uur tot 17.30 uur
Locatie: iPabo Alkmaar, Gabriël Metsulaan 34
Investering: geen
Doelgroep: startende leerkrachten tot ongeveer 5 jaar werkervaring e.a.

Inschrijven: e.olthof@ipabo.nl. Via Inschrijfformulier iPabo workshops.

Ik Kan Het!

Door het klakkeloos volgen van een methode sta je niet meer boven de leerlijnen en heb je geen duidelijk einddoel voor ogen. Het gaat er niet om dat je aan het eind van het jaar alle lesboeken uit hebt. Het gaat erom dat de kinderen alle leerdoelen hebben gehaald. Goed en succesvol onderwijzen vereist onder andere zorgvuldige planning van alle instructiefasen van de les. Hiervoor is het directe instructiemodel uitermate geschikt.

Directe instructie houdt in dat de uitleg die leerkrachten geven duidelijk, doelmatig en beknopt is. Ze bevat een terugblik op eerdere activiteiten, actualiseert voorkennis, verloopt in kleine stappen en bevat voldoende herhaling. Controle van begrip is essentieel voordat de zelfstandige fase begint.

Voor risicoleerlingen is het met name van belang dat aanpakken en strategieën expliciet worden aangeboden door deze hardop denkend te onderwijzen. De leerkracht werkt zo toe naar zelfstandige toepassing door de leerlingen.

Het is belangrijk zicht te hebben of krijgen op onderwijs- en ondersteuningsbehoeften om ervoor te zorgen dat leerlingen actief betrokken en gemotiveerd blijven gedurende de les.

Gedurende de training staan we stil bij de verschillende fasen in het directe instructiemodel en richten we ons met name op de structuur van het model en het activerende karakter ervan. Daarnaast zullen we stilstaan bij het effect van de juiste feedback.

Aangezien het vooral om handelen van de leerkracht gaat, zijn er verschillende ‘huiswerkopdrachten’ gekoppeld aan de bijeenkomsten en vindt er een consultatie plaats om bij te houden hoe het geleerde in de praktijk wordt toegepast.

Het programma voor de zes bijeenkomsten is als volgt:

 1. Het Directe Instructiemodel (DI).
 2. Van activiteitgericht naar doelgericht leren.
 3. “Zullen we eens kijken of het lukt?” EDI technieken buiten de les.
 4. Actief leren.
 5. Feedback (tevens wordt hier feedback gegeven op de eigen les; deze is met video vastgelegd)
 6. Intervisiebijeenkomst; Wat heb ik geleerd? Wat wil ik nog leren?

Doelen:

 • Je bent in staat duidelijke uitleg te geven (lesdoelen benoemen, voorkennis activeren, controleren van begrip en doelen).
 • Je kunt instructie en verwerking afstemmen (verlengde en verkorte instructie).
 • Je kunt de evaluatie benutten om de inhoud van de les te verstevigen.
 • Je kunt procesgerichte feedback geven.

Samenvattend:

 • Zes bijeenkomsten van 2 ¼ uur.
 • Eén video consultatie en bijbehorend nagesprek om zicht te krijgen op instructievaardigheden en effect.
 • Bij voldoende inschrijvingen wordt de cursus gegeven. Het is ook mogelijk om een verzoek tot individuele begeleiding in te dienen bij lisa.maas@amosonderwijs.nl.
 • Investering: geen, exclusief verplichte literatuur*
  Doelgroep: Leerkrachten die lesgeven met het directe instructiemodel en meer handvatten nodig hebben of gerichter willen oefenen
  Docent: Lisa Maas

  lisa.maas@amosonderwijs.nl.

  * Verplichte literatuur:
  'Expliciete Directe Instructie; Tips en techniekek voor een goede les. Uitgeverij Pica. ISBN 978-91-806-33-9. Prijs: € 24,95. Zie ook: expliciete directe instructie.

  Dit traject wordt aangeboden met de dagelijkse praktijk als uitgangspunt. Die praktijk komt expliciet aan bod net als de praktische uitvoering van het theoretisch gestoelde ADI model.

  Interne Cultuur Coördinator

  NB
  Deze cursus omvat tevens twee modules voor ervaren en reeds gecertificeerde cultuurcoördinatoren!

  In samenwerking met Mocca biedt de AMOS Academie in het komend schooljaar de basiscursus Interne Cultuur Coördinator (ICC) aan. Deze cursus wordt ‘in company’ gegeven en voldoet aan dezelfde criteria voor certificering als bij open inschrijving bij Mocca.

  Ervaren AMOS cultuurcoördinatoren hebben aangegeven in het kader van nascholing graag te willen deelnemen aan specifieke modules binnen deze ICC-cursus. Bij het samenstellen van de cursus is daarom gezocht naar een aanbod dat interessant is voor zowel nog niet gecertificeerde cultuurcoördinatoren als voor meer ervaren ICC’ers die hun kennis en vaardigheden willen uitbreiden. Men kan kiezen voor het volgen van de volledige cursus of het volgen van één of twee modules.

  De ICC-cursus fungeert komend schooljaar tevens als AMOS-ICC overleg.

  De basiscursus bestaat uit negen bijeenkomsten. Dit zijn vijf basisbijeenkomsten, aangevuld met twee themamodules van elk twee lessen: 'Vakoverstijgend en Thematisch werken' en 'Fondsen werrven voor cultuureducatie'.

  Aan het eind van de basiscursus hebben alle deelnemers een meerjarig cultuurbeleidsplan voor hun school opgesteld of geactualiseerd en zijn zij onder andere begeleid bij het verkrijgen van draagvlak binnen de school. Na succesvolle afronding van de volledige cursus ontvangen de deelnemers het landelijk erkende ICC-certificaat.

  Inhoud van de lessen
  • 9 september 2015: Fondsen werven voor cultuureducatie (basis + ervaren)
  • 14 oktober 2015: Fondsen werven voor cultuureducatie II (basis + ervaren)
  • 11 november 2015: Cultuureducatie in Amsterdam (basis + ervaren)
  • 13 januari 2016: Cultuureducatie beleid I (basis)
  • 10 februari 2016: Cultuureducatie beleid II (basis)
  • 9 maart 2016: Cultuureducatie beleid III (basis)
  • 13 april 2016: Cultuureducatie beleid IV (basis)
  • 11 mei 2016: Vakoverstijgend en Thematisch werken (basis + ervaren)
  • 8 juni 2016: Vakoverstijgend en Thematisch werken II (basis + ervaren)
  • n.n.t.b.: certificering  Data 2015: 9 september - 14 oktober - 11 november
  Locatie 2015:> Mocca, Baarsjesweg 224, 020 - 620 95 67
  Data 2016: 13 januari - 10 februari - 9 maart - 13 april
  Locaties resp.: Amsterdam Museum, Stedelijk Museum, Rijksmuseum, Scheepvaartmuseum
  Data 2016: 11 mei - 8 juni
  Locatie: Mocca, Baarsjesweg 224, 020 - 620 95 67
  Datum certificering: nader te bepalen
  Tijd: 14.30 - 17.30 uur
  Investering basiscursus (negen bijeenkomsten): € 900,00
  Investering deelname aan één module: € 200,00
  Doelgroep: ervaren cultuurcoördinatoren (nascholing) en nog niet gecertificeerde cultuurcoördinatoren
  Docent: Ben Hekkema

  Inschrijven: vóór 29 augustus 2015. Klik hier om je in te schrijven. Geef daarbij aan of je je inschrijft voor de volledige basiscursus of voor een en/of twee modules (bij één module; aangeven welke).

  Intervisie Opleiden in School

  Intervisie is een fijne manier om te reflecteren op je handelen in relatie tot de begeleiding van de studenten binnen de school. We zullen met elkaar in gesprek gaan over ervaringen ten aanzien van deze begeleiding. Het is belangrijk om je verhaal kwijt te kunnen en fijn om elkaar te kunnen helpen bij praktische zaken en problemen.

  Daarnaast zullen we met elkaar bespreken welke ontwikkelingen er zijn op de Pabo. Denk hierbij aan:

    Curriculumvernieuwing
    Veranderingen ten aanzien van toetsing en beoordeling, portfolio
    Plaatsing van studenten
    De LIO procedure etc.
   Bijeenkomsten Regio Noord:
   • Maandag 8 oktober 2018
   • Dinsdag 5 februari 2019
   Locatie: Oranje Nassauschool
   Tijd: 15.00 – 16.30 uur:

   Bijeenkomsten Regio West

   • Dinsdag 16 oktober 2018
   • Maandag 11 februari 2019
   Locatie: Pro Rege school
   Tijd: 15.00- 16.30 uur

   Bijeenkomsten regio Oost / Zuid

   • Dinsdag 2 oktober 2018
   • Maandag 11 februari 2019
   Locatie: Poseidon
   Tijd: 15.00 -16.30 uur
   Doelgroep: Collega’s die de mentortraining / training voor schoolopleiders gevolgd hebben of de taak van stagecoördinator hebben binnen de school
   Uitvoering: Lisa Maas (coördinator Opleiden in School AMOS) en Robert Stieltjes (Hogeschool IPabo)

   Deze intervisiemomenten worden per stadsdeel vorm gegeven. Mocht een datum niet schikken bestaat de mogelijkheid aan te sluiten bij een bijeenkomst in een ander stadsdeel.

   Inschrijven: amosacademie.nl/inschrijven of direct bij.

   lisa.maas@amosonderwijs.nl.

   Graag vermelden:

  • naam leerkracht
  • school /groep(en)
  • Rol binnen de school ( mentor/ aantal jaar ervaring / stage coördinator / schoolopleider
  • Wenst deel te nemen aan de intervisies bij: o Regio Noord o Regio West o Regio Oost / Zuid

  Klassenmanagement en timemanagement

  Voor een starter komt er in een schooljaar veel op je af. Heb je overal wel tijd voor? Hoe verdeel je de aandacht over de verschillende werkzaamheden? In de workshop wordt gekeken naar jouw werkstijl en hoe deze bijdraagt aan een effectieve manier van tijdsbesteding. Er wordt samen gezocht naar een goede balans tussen werk en privé. Er wordt geoefend met prioriteiten stellen en hoe ‘op tijd’ nee te zeggen. Ook wordt er kritisch gekeken naar het klassenmanagement in de klas. Hoe organiseer je dit efficiënt samen met de leerlingen?

  Opbrengst

  Je krijgt zicht op de keuzes die je maakt en hoe die kunnen bijdragen aan een effectieve manier van tijdbesteding. Je leert wat er nodig is om een goede balans te houden tussen werk en privé.
  Datum: woensdag 15 februari 2017
  Tijd: 14.30u-17.30 u.
  Locatie: iPabo Amsterdam, Jan Tooropstraat 136
  Investering: geen
  Doelgroep: startende leerkrachten tot ongeveer 5 jaar werkervaring e.a.

  Inschrijven: e.olthof@ipabo.nl. via Inschrijfformulier iPabo workshops.

  Medezeggenschap

  Medezegenschapsraden van AMOS worden gevraagd contact op te nemen met de secretaris van de GMR als zij vragen hebben over scholing van de leden van de medezeggenschapsraad. gmr_secretariaat@amosonderwijs.nl

  Datum: nader te bepalen in overleg
  Doelgroep: leden Medezeggenschapsraden scholen

  Microsoft Word en Powerpoint

  Wilt u uw computer- en ICT-vaardigheden up-to-date houden? Dan is ICT-Updater dé oplossing! Leer Word of Powerpoint praktisch in te zetten met betekenisvolle onderwerpen en voorbeelden uit de dagelijkse onderwijs-praktijk.

  Vijf goede redenen om voor ICT-Updater te kiezen:

  • tijdens de startbijeenkomst een 0-meting voor een studieadvies op maat;
  • daarna volledig online, dus overal beschikbaar;
  • heldere en duidelijke instructies door middel van korte filmpjes in een eigen leeromgeving;
  • zelfstandig en in eigen tempo werken;
  • de cursus is ontwikkeld door uitgeverij Instruct.

  Het onderdeel 0-meting bevat toetsen om de kennis van en vaardigheid met het betreffende Officeprogramma te bepalen; u krijgt via praktische vragen in korte tijd inzicht in uw vaardigheden. Na de 0-meting krijgt u een studieadvies.

  Werkwijze

  ICT-Updater bevat theorie in demonstratiefilms en tekst, online opdrachten en digitale toetsen. De cursist werkt zelfstandig en in eigen tempo. Er zijn modules op basis- en gevorderdenniveau. Klik hier voor een overzicht van de onderwerpen in de cursus WORD. Klik hier voor een overzicht van onderwerpen cursus Powerpoint.

  De volgende onderdelen zijn beschikbaar voor de cursist:

  • per leerdoel korte demonstratiefilms (gemiddeld minder dan twee minuten) en samenvattingen;
  • in de open opdrachten komen de leerdoelen terug en de cursist gaat het gedemonstreerde in de praktijk toepassen;
  • de toetsen zijn voortgangstoetsen en bedoeld om te controleren of er voldoende vorderingen zijn gemaakt;
  • indien gewenst een startbijeenkomst.

  Bij voldoende resultaat wordt de cursus afgesloten met een certificaat.
  Datum: niet van toepassing
  Tijd/duur: afhankelijk van de eigen vaardigheid
  Locatie: online leeromgeving
  Investering: € 25,00 per module
  Doelgroep: teamleden AMOS scholen

  Informatie en inschrijven

  Voor meer informatie: Klik hier om je in te schrijven.

  Middenmanagement PO

  Door het volgen van de opleiding Middenmanagement verwerf je de basiskennis en de basisvaardigheden die nodig zijn om te kunnen functioneren in het middenmanagement of als bouwcoördinator.

  Wat maakt deze opleiding voor jou interessant?

  De opleiding is naast een verrijking voor jou ook een verrijking voor het team. De directie krijgt er met jou een betrokken collega bij die zijn/haar horizon verbreed heeft en de taal van het management verstaat. Je stimuleert je collega’s en ontwikkelt samen met hen het teamleren. Het beheersen van communicatie- en managementvaardigheden zijn cruciaal. Je persoonlijke kwaliteiten, reflectie, dynamiek maar ook je drive zijn essentieel. Je leert onder andere goed te communiceren en met weerstanden om te gaan. Magistrum is betrokken geweest bij totstandkoming van de nieuwe competenties voor leidinggevenden. Wij bieden jou een uitdagende, verdiepende en actuele leergang aan.

  Voor wie is deze opleiding bestemd?

  De opleiding is bestemd voor coördinatoren met een managementtaak bent en leerkrachten die de ambitie hebben (bouw) coördinator te worden. Je voelt zich sterk betrokken bij het lesgeven en bij de leerkrachten. Je gaat beheersmatige taken niet uit de weg, en voelt je vooral aangetrokken tot het onderwijskundig management, het begeleiden en ondersteunen van collega’s en het functioneren als volwaardig lid van het managementteam.

  Kenmerken van de opleiding middenmanagement

  Opdrachten en onderzoek worden uitgevoerd op de werkplek. Het programma van de opleiding bestaat uit:

  • Organisatie inrichten
  • Richting geven
  • Leiding geven aan het onderwijsprogramma
  • Mensen ontwikkelen
  • Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap
  • Werkplekopdrachten en onderzoek

  De opleiding wordt afgesloten met een eindpresentatie. Na het behalen van het certificaat Middenmanagement kan de opleiding Basisbekwaam van Magistrum magistrum.nl versneld gevolgd worden via een aanvullend traject.

  Actuele literatuur, een variëteit aan werkvormen en goed geschoolde en ervaren docenten en trainers zijn basale onderwijsvoorwaarden die van Magistrum verwacht mogen worden. Leren betekent bij Magistrum:

  • actief leren door middel van delen van kennis en ervaringen; je eigen opvattingen bijstellen;
  • het toepassen van hogere leerstrategieën;
  • het toepassen van leercycli;
  • onderzoekend leren;
  • samenwerkend leren;
  • werkplekleren;
  • niet alleen theorie verwerken maar ook betekenis construeren naar aanleiding van de theorie en de ervaring, in een sociale omgeving. Reflectie in actie is daarbij van belang.
  Het resultaat

  We streven naar groei in de persoonlijke ontwikkeling, verbonden met de competenties die behoren bij het register voor leidinggevenden. Deelnemers kiezen ervoor zich te oriënteren op leidinggeven aan de school zowel aan de proces als de product kant. Samenwerken binnen en buiten de bijeenkomsten en het delen van ervaringen is een wezenlijk onderdeel van de persoonlijke groei. Belangrijke onderdelen uit de opleiding die we onderscheiden zijn Werkconcept, Werkplek en Intervisie. Elk onderdeel wordt afgerond met een eindopdracht.

  Het diploma

  De opleiding wordt afgesloten met een eindpresentatie. Als aan de eisen is voldaan, wordt het Magistrum certificaat Middenmanagement Primair Onderwijs uitgereikt.

  Studielast

  Deelname aan deze opleiding vraagt van de deelnemer een totale studielast van 210 uur op jaarbasis.

  Duur

  De opleiding duurt één jaar en bestaat uit een introductiebijeenkomst, 12 inhoudelijke groepsbijeenkomsten van drie uur en een tweedaagse (5 dagdelen) bijeenkomst in een conferentieoord.

  Contact

  Voor inhoudelijke vragen over de opleiding Middenmanagement PO of een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Ben Snoeijink; per e-mail via b.snoeijink@ipabo.nl of telefonisch 06 - 46 01 53 33. Voor informatie kun je contact opnemen met Agnes Doek, projectleider AMOS Academie 020 - 41 06 813 (maandag, dinsdag en donderdag).
  Inschrijving via iPabo.

  Omgaan met opvallend gedrag

  Datum: woensdag 1 maart 2017
  Tijd: 14.30 uur - 17.30 uur
  Locatie: iPabo Amsterdam, Jan Tooropstraat 136
  Investereing: geen
  Doelgroep: startende leerkrachten tot ongeveer 5 jaar werkervaring e.a.

  Inschrijven: e.olthof@ipabo.nl. Via Inschrijfformulier iPabo workshops

  Onderwijscafé

  Mindset. Liggen menselijke capaciteiten vast, of kunnen ze ontwikkelen? Dit vraagstuk is al eeuwen oud. De visie die je hebt op de mogelijkheid van het ontwikkelen van kwaliteiten heeft belangrijke consequenties voor je leerhouding. Carol Dweck onderscheidt twee soorten visidies (of mindsets): de statische mindset en de op groei gerichte mindset. In het onderwijscafé gaan we hierover met elkaar in gesprek en onderzoeken we welke invloed feedback heeft op deze twee vormen van mindset.
  Datum: 20 april 2017
  Tijd: 16.00 - ca. 17.30 uur, aansluitend borrel
  Locatie: Timotheus school, Sam van Houtenstraat 2, Amsterdam
  Parkeren: gratis
  Spreker: Roos Schouw van de Poseidon school, leerkracht unIQ 4/5

  Oplossingsgericht coachen

  Waarom? Er is in het onderwijsveld behoefte aan professionalisering op het gebied van persoonlijke begeleidingsvaardigheden. In scholen wordt actief gewerkt aan de vormgeving van passende vormen van onderwijs. Wat betekent dit voor rol van de (intern) begeleider/zorgcoördinator in de school. Hoe kun je begeleiding zo vorm geven zodat je collega’s ondersteunt bij het vormgeven van handelingsgericht denken en werken in de klas /school met behulp van een oplossingsgerichte aanpak. | In vijf bijeenkomsten ga je actief aan de slag met vormen van begeleiden en coachen die collega’s/het team ondersteunen bij het ontwikkelen van “professioneel eigenaarschap”.

  Inhoud bijeenkomsten

  In zes bijeenkomsten komen diverse onderwerpen aan bod.

  • wie ben jij zelf als begeleider/coach; welke communicatie en begeleidingsstijl herken je bij jezelf.
  • hoe voer je een “goed” coachingsgesprek;
  • hoe sluiten de uitgangspunten van coachen aan op handelingsgericht werken en denken en oplossingsgericht begeleiden;
  • hoe breng je diepgang aan in het gesprek;
  • welke coachingsmodellen en theorieën zijn hierbij ondersteunend en
  • hoe kun je begeleidings -en coachingvaardigheden inzetten op teamniveau.

  Van de deelnemers wordt verwacht dat zij kennis hebben van de basisgesprekstechnieken. Bij voldoende aanwezigheid en het uitvoeren van een praktijkopdracht ontvangen de deelnemers een certificaat

  Bij voldoende aanwezigheid, het uitvoeren van huiswerkopdrachten en het uitvoeren van een praktijkopdracht ontvangen de deelnemers een certificaat. De training is voor 36 registeruren opgenomen in registerleraar.nl.
  Data:

  • 4 oktober 2018,
  • 8 november 2018,
  • 6 december 2018,
  • 10 januari 2019, 14 februari 2019,
  • 4 april 2019

  Tijd: 9.00 - 12.00 uur
  Locatie: Amsterdam
  Investering: € 775,00 per persoon, exclusief lesboek.'Coachen op competentieontwikkeling' door M. Lingsma en M. Scholten.
  Doelgroep: Interne begeleiders/zorgcoördinatoren/bouwcoördinatoren en andere professionals met een begeleidende taak
  Docent: Caroline Kooistra
  Informatie: c.kooistra@inschool.nl /0647808101

  Aanmelden: info@inschoolacademie.nl

  ParnasSys

  In de training komt o.a. aan bod:

  1. een update over de laatste ontwikkelingen
  2. hoe administratief om te gaan met samengestelde gezinnen, echtscheidingen etc.
  3. het opvragen van overzichten
  4. hoe om te gaan met het verwerken van oude signalen
  5. kan het schoolrooster bij 'te laat situatie' aangepast worden naar b.v. een kwartier
  6. overgang oude rooster naar continurooster
  7. uitwisseling gegevens ParnasSys met Bron
  8. specifieke vragen van de deelnemers

  De training wordt georganiseerd als er minimaal 5 personen zich hebben aangemeld.

  Post HBO traject Schoolopleider - werkveldassessor

  In dit traject staan vijf onderwerpen centraal:

  1. Opleiden in School: beleid, taken en verantwoordlijkheden
  2. Beoordelen van studenten in d epraktijk
  3. Begeleiden van mentoren
  4. Intervisie voeren met studenten
  5. Begeleiden van praktijkonderzoek  Leerkrachten Basisonderwijs die opgeleid willen worden in het beoordelen van studenten en het begeleiden van leerkrachten kunnen zich het liefst voor 1 juli inschrijven bij de iPabo.

  Inschrijven via de website: ipabo.nl.

  Voor inschrijving na 1 juli graag eerst even contact opnemen met Els Olthof e.olthof@ipabo.nl

  Informatie: Lisa.maas@amosonderwijs.nl

  Data en locaties: zie website van de iPabo

  Investering: er zijn geen kosten aan verbonden

  SHV (vh BHV) basis

  SHV Basis bestaat uit twee delen:

  Deel 1 E-learning module van maximaal 2,5 uur (theoretisch deel)

  9 weken geldig

  Voor het aanvragen van de E-learningvoucher mail je de volgende gegevens naar j.hopmans@kompasveiligheidsgroep.nl en ook een cc naar amosacademie@amosonderwijs.nl. Dan krijg je de vouchercode toegestuurd:

  • Bij het onderwerp: Aanvraag E-learningsvoucher
  • Datum van de SHV herhalingscursus (DEEL 2) waarvoor u zich heeft ingeschreven
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Geboortedatum en -plaats
  • Uw eigen AMOS onderwijs-mailadres
  Deel 2: volgen van de SHV herhalingscursus via de link bovenaan de pagina inschrijven.

  Via de E-learning (Deel 1) leer je in je eigen tempo (ongeveer 2 tot 2,5 uur) de basisbeginselen van de BedrijfsHulpVerlening (BHV). Alle onderdelen komen ruimschoots aan bod, zoals:

  Levensreddend handelen Brand
  Rautekgreep Brandbestrijding
  Van buik naar rug methode Kleine blusmiddelen (poeder, schuim etc.)
  Stabiele zijligging Branddriekhoek en de brandvijfhoek
  Reanimatie Het ontstaan van brand
  Gebruik van de AED Deurprocedure
  Heimlichmethode Alarmering
  Wondsnelverband Ontruiming

  Vanzelfsprekend komen ook de alarmerings- en de ontruimingsmethoden aan de orde. Aan het einde van de module krijg je één controlevraag. Als je de controlevraag goed beantwoordt ga je door naar de volgende module. De opleiding wordt niet afgesloten met een examen.

  Voor het volgen van de E-learning module heb je een vouchercode nodig; deze code is na afgifte 1 jaar geldig. Als je de praktijk hebt gedaan maar nog niet de E-learning hebt afgerond moet je de E-learning binnen 9 weken na de herhalingscursus hebben afgerond om in aanmerking te komen voor een pasje.

  Klik voor details over data, tijden en locaties van de herhalingscursus op de volgende link: SHV Herhalingscursus.

  SHV (vh BHV) herhaling

  Deze cursus SHV is de gebruikelijke BHV cursus maar dan gericht op kinderen (een kind reanimeren is anders dan een volwassene reanimeren bijvoorbeeld) en situaties die zich in scholen en op schoolpleinen kunnen voordoen.

  Nieuwe SHV'rs

  Medewerkers die nog geen SHV hebben moeten vóór deelanme aan de herhalingscursus,via E-learning de theorie BHV hebben gedaan. Deze medewerkers wordt geadviseerd via de AMOS Academie tijdig de E-learningmodule aan te vragen zodat zij voldoende tijd hebben deze module te voltooien vóór de datum van de herhalingscursus. Voor meer informatie over de SHV basis klik hier.

  Gezien de beperkte tijd kunnen tijdens de praktijksessie niet alle onderwerpen aan bod komen. Stel dus vragen over specifieke onderwerpen aan de instructeur!

  Belangrijk: Geldigheidsduur BHV-pas

  Het pasje is één jaar geldig. Als het pasje meer dan twee jaar is verlopen, wordt geadviseerd een nieuwe basiscursus te volgen. Als de SHV'r binnen deze periode kan aangeven dat hij/zij met het tempo van de herhalingscursus goed mee kan komen kan hij/zij toch de herhalingscursus volgen. Het is dan te adviseren vooraf de lesstof goed door te nemen; die is voor de cursist 24/7 online te bekijken via de website van Kompas Veiligheidsgroep door in te loggen. De huidige SHV'rs beschikken al over hun inloggegevens; hun wachtwoord is zonodig op te vragen via academie@amosonderwijs.nl. Nieuwe SHV'rs ontvangen via Kompas Veiligheidsgroep hun inloggegevens.
  Data:

  • VOL: 22 november 2018, Frankendael, locatie Von Liebigweg
  • VOL: 29 januari 2019, Frankendael, locatie Hogeweg
  • 4 april 2018, Vijf Sterren
  • 5 juni 2019, Oranje Nassauschool

  Tijd: 14.30 - 18.00 uur.

  Doelgroep: medewerkers AMOS op zowel scholen als Bureau, die in het bezit zijn van een geldige BHV-pas of medewerkers die nog geen SHV hebben.

  Inschrijven: Klik hier om je in te schrijven.

  NB: zonder inschrijving vooraf is deelname niet mogelijk in verband met groepsindeling. De groepsgrootte is maximaal 20 deelnemers; bij overschrijding van dat aantal zullen de laatste inschrijvers op de andere datum moeten deelnemen.

  LET OP
  Als je je al hebt ingeschreven voor de cursus terwijl de data nog niet bekend waren, geef dan via academie@amosonderwijs.nl door welke datum de voorkeur heeft. NB: vermeld in de onderwerpregel: 'BHV reeds aangemeld. Gewenste datum'.

  Intervisie mentoren/ begeleiders van zij- instroom leerkrachten

  Intervisie is een fijne manier om te reflecteren op je handelen in relatie tot de begeleiding van de zij – instromer (zij – instromer in beroep = ZiB) binnen de school. We zullen met elkaar in gesprek gaan over ervaringen ten aanzien van deze begeleiding. Het is belangrijk om je verhaal kwijt te kunnen en fijn om elkaar te kunnen helpen bij praktische zaken en problemen.

  Daarnaast zullen we het met elkaar hebben over:

    Wat mag je verwachten van de zij – instromer?
    Wat wordt er verwacht ten aanzien van de begeleiding in de school, bestuur en bovenschools?
    Opzet van de opleiding

   Bijeenkomsten:

   • Dinsdag 30 oktober oktober 2018
   • Dinsdag 5 maart 2019
   Locatie: n.t.b.
   Tijd: 15.00 – 16.30 uur:
   Doelgroep: Collega’s die de begeleidende taak hebben van een zij - instromer binnen de school
   Uitvoering: Lisa Maas ( (Bovenschools begeleider / Opleider in School – AMOS)
   Inschrijven: lisa.maas@amosonderwijs.nl.

   Graag vermelden:

  • naam leerkracht
  • school /groep(en)
  • naam zij – instromer(s) die begeleid wordt / worden

  Een goede start bij AMOS als onderwijsassistent of leerkracht ondersteuner

  De ontwikkeling van iedere leerling die aan een AMOS-school wordt toevertrouwd staat voorop. Deze ontwikkeling is natuurlijk alleen mogelijk als we ook goed voor onze collega’s zorgen en aan hun professionalisering werken. Met goede begeleiding willen we je niet alleen ondersteunen bij een goede start maar jou ook helpen doelen te stellen die je in en met de klas wil bereiken.

  Doelgroep: Onderwijsassistenten en leerkracht ondersteuners die in een bepaalde mate van zelfstandigheid verantwoording dragen over een groep.

  De startbijeenkomst wordt georganiseerd op woensdag 29 augustus en zal duren van 10.00 – 14.00 uur Daarnaast zullen er drie intervisiemomenten zijn.

 • Dinsdag 24 september 2018 van 16.30-17.30 uur
 • Dinsdag 13 november 2018 van 16.30-17.30 uur
 • Dinsdag 12 maart 2019 van 15.30-17.0 uur
 • N.B. De bijeenkomsten zijn verplicht.

  Momenteel wordt er nog nagedacht over verdere ondersteuning voor deze doelgroep. Deze zal zodra we daar meer duidelijkheid over hebben gecommuniceerd worden.

  Locatie: Timotheusschool

  Aanmelden bij: lisa.maas@amosonderwijs.nl onder vermelding van je naam- emailadres- school en groep.

  Optioneel

  Aanschaf boek (en) : 'Opnieuw de gelukkige klas' (handboek voor stagiaires en beginnende leerkrachten in het basisonderwijs). ISBN 97899023250777. Prijs: €24,95. ‘De gouden weken’ ISBN 9789081712019 . Prijs: 22,95

  Teamtraining op maat: ‘Aan de slag met de AMOS kapstok Identiteit’

  Inhoud: Met deze teamtraining wordt het werken met de kapstok tot een inspirerend en enthousiasmerend proces. Een ‘kapstok-scan’ vormt het startpunt: welke elementen uit de kapstok realiseren wij al en welke elementen vragen aandacht en welke stappen moeten er dan genomen worden? Met elkaar gaan we de kapstok op actieve wijze concreet maken in de school. Daarbij sluiten we aan bij de visie van de school op burgerschap en de eigen context voor wat betreft de leerlingenpopulatie. We geven advies over welke materialen en middelen ingezet kunnen worden en we trainen het team in vaardigheden om de kapstok in de school te kunnen realiseren, zoals filosoferen met kinderen en omgaan met levensvragen. Aan het eind van de teamtraining ligt er een plan van aanpak voor de komende jaren.De training wordt geheel op maat aangeboden en wordt gegeven door een medewerker van Arkade die goed is ingevoerd in het AMOS-identiteitstraject.

  Inschrijven kan tot 19 oktober 2018 en verloopt via de inschrijfbutton bovenaan deze pagina.

  Doelgroep:Schoolteams
  Data:In overleg met Arkade
  Kosten:De kosten zijn afhankelijk van de wensen van de school. Er wordt vanuit de AMOS-projectgroep identiteit een subsidieaanvraag ingediend voor financiële ondersteuning van de training.
  Inschrijven:De directeur van de school schrijft zich. Daarmee meldt de directeur tevens het schoolteam aan.

  Filosoferen met kinderen

  Inhoud: Filosoferen met kinderen valt onder het basisaanbod van de kapstok. Dat betekent dat er op elke AMOS-school, in elke groep aandacht aan wordt besteed. tijdens deze training vormen vragen van kinderen het uitgangspunt: ‘Zijn we allemaal gelijk?’ ‘Wanneer is iets waar?’ ‘Kan een robot denken?’ Filosoferen met kinderen is een gestructureerd denkproces. Samen met de leerkracht gaan kinderen hardop nadenken, naar elkaar luisteren en elkaar helpen om een (voorlopig) antwoord te vinden. Kinderen leren door het gezamenlijk te filosoferen kritisch en creatief te denken. Het is ook een activiteit die bijdraagt aan een prettige sfeer in de klas: leerlingen leren elkaar kennen en elkaar beter begrijpen.

  Praktische informatie: De training bestaat uit drie bijeenkomsten van twee uur en wordt gegeven in de vier verschillende RDO-regio’s Noord, Nieuw west, West en Oost. Binnen die regio’s vindt de training afwisselend op verschillende AMOS-scholen plaats. Deelnemers hoeven dus nooit ver te reizen voor een bijeenkomst. Eén van de cursusbijeenkomsten vindt plaats vóór de zomervakantie van 2019 en twee daarna. Inschrijving is mogelijk tot 19 oktober en verloopt via de inschrijfbutton bovenaan deze pagina.

  Doelgroep: Alle Leerkrachten.
  Kosten: De kosten zijn afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Bij tien deelnemers bedragen de kosten € 85,00. Vanuit de AMOS-projectgroep identiteit wordt een subsidieaanvraag ingediend voor financiële ondersteuning van de training. De kosten kunnen daardoor lager uitvallen.

  Training Timemanagement " Je voornemens de Baas "

  Veel leerkrachten voelen regelmatig een behoorlijke werk- en tijdsdruk door de huidige veranderde administratieve eisen, een overvloedige stroom aan informatie en het onder controle houden van steeds meer taken voor korte en lange termijn. Een overvolle “to-do” lijst met zaken is dan geen uitzondering. Regelmatig heb je het gevoel dat de lijst erg lang wordt en dat je toch de grip verliest op alle openstaande zaken. Dan is waarschijnlijk de vraag hoe je toch weer de controle en focus krijgt over alle ad-hoc taken en lange termijn taken die aandacht nodig hebben. En hoe kom je dan van werkdruk weer naar werkplezier? Bij leerkrachten in het PO ontstaan dan ook vaak de volgende vragen:

  • Hoe plan ik, buiten de lesuren, beter mijn overige taken, zodat ik minder werkdruk voel?
  • Hoe stel ik prioriteiten zodat ik mijn plannen en doelen ga realiseren?
  • Hoe zorg je ervoor dat niet alles in je hoofd blijft rond spoken maar dat je overzicht houdt, zodat je van werkdruk naar werkplezier komt?
  • Kan ik nog wel tijd vinden om mij te concentreren op de belangrijke taken, naast alle huidige hectiek van e-mail, ouders en leerlingvolgsysteem?
  • Waarom zit ik ‘s-avond op de bank nog mijn –email te doen, terwijl ik liever iets anders wil doen?
  • Wanneer hollen die feiten nu achter mij aan, i.p.v. andersom?
  • Dit zijn vragen en gedachten die tijdens de training “Je voornemens de Baas” over timemanagement en efficiënt werken in het onderwijs zeker de aandacht krijgen. Trainer: Eric van den Heuvel van Een Helder Hoofd: www.EenHelderHoofd.nl

   Inhoud: De training beslaat twee trainingssessie van 3 uur, waarin de deelnemers naast een deel theorie ook aan de slag gaan met praktijkgerichte opdrachten om weer overzicht en controle te krijgen over het werk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de eigen agenda, (jaar)taken- en projecten en rollen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

   • Kennismaking met probleem “Waarom is je brein geen goede manager?”
   • Doelmatig met voornemens omgaan
   • Uitleg principes “Je voornemens de Baas”, vertaald naar praktisch dagelijks gebruik
   • Controle en overzicht over je werkstroom
   • Voornemens niet meer vergeten – rust in je hoofd
   • Kiezen welke taak je als eerste doet (prioriteiten en plannen)
   • Omgaan met piekmomenten
   • Omgaan met ad-hoc taken versus lange termijn zaken
   • Efficiënt verwerken van de dagelijkse lawine aan informatie en e- mail
   • Stoppen met uitstelgedrag
   • Omgaan met onverwachte onderbrekingen
   • Evaluatie van huiswerkopdrachten en praktijk ervaringen
   • Veel tips uit de praktijk
   • Veel praktijkoefeningen n.a.v. de theorie
   • Wat levert het op? De training sluit perfect aan bij de huidige maatschappelijke aandacht voor het beheersen van werkdruk, voorkomen van overspannenheid en burn-outpreventie. Na afloop van de training hebben de deelnemers voldoende handvatten om zelf weer het overzicht en de controle over de werkstroom te krijgen en dagelijks weer een lege e-mailbox te bereiken.

    Inschrijven kan tot 15 december 2018 en verloopt via de inschrijfbutton bovenaan deze pagina.

    Praktische informatie: Maximaal aantal deelnemers: 12. Bij over inschrijving zal een extra cursus worden gepland. In principe op een locatie in een ander deel van de stad. Investering: €300,00 p.p.bij deelname van 12 deelnemers. Datum: Woensdag 23 januari 2019 en Woensdag 13 maart 2019. Tijd: 14.30 uur - 17.30 uur. locatie: Basisschool de Johannes ( gebouw de Kikker) Evertweertsplantsoen3 B. Tramlijn 17.