Taal en Lezen

Protocol leesproblemen

Praktische adviezen voor signalering en begeleiding leesproblemen en dyslexie.

  • Gebaseerd op recent onderzoek
  • Informatie over nieuwe toetsen en de vergoedingsregeling dyslexie
  • Checklists, tips en adviezen voor leerkrachten en leesspecialisten groep 3
  • Sluit aan bij tussendoelen beginnende geletterdheid

Dyslexie vroegtijdig signaleren en effectief begeleiden

Groep 3 is voor de taalontwikkeling van kinderen een belangrijk jaar omdat ze een start maken met lezen en schrijven. Een op de tien kinderen blijkt echter moeite te hebben met leren lezen en spellen. Deze kinderen hebben begeleiding nodig om succesvol te kunnen zijn op school. Hoe eerder leerkrachten leesproblemen herkennen, hoe effectiever de interventie. Met dit boek leer je dyslexie en leesproblemen vroegtijdig signaleren bij leerlingen die achterblijven in hun ontwikkeling van lezen en spellen. Vervolgens leer je hen effectief begeleiden. Een praktisch boek vol richtlijnen voor leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en logopedisten.

Compleet boek met praktische adviezen

Dit complete boek geeft antwoord op actuele vragen over een goede aanpak van leesproblemen en dyslexie in groep 3. Hoe kun je achterstanden in lezen en spellen tijdig signaleren? Wat kun je doen bij een vermoeden van dyslexie? Wat zijn kenmerken van goed aanvankelijk leesonderwijs? Met praktische adviezen leer je onderwijs af te stemmen op de leerbehoeften van individuele kinderen en begeleiding in te zetten als het nodig is. Ook is er aandacht voor doorverwijzen en de vergoedingsregeling dyslexie. Tot slot geeft het boek handige suggesties hoe werken met het protocol in te passen is in het schoolbeleid.

Protocol Leesproblemen en Dyslexie groep 3 sluit aan bij de tussendoelen voor beginnende geletterdheid, beschreven in het boek Tussendoelen beginnende geletterdheid.

Titel: Protocol leesproblemen en Dyslexie, groep 3
Auteurs: Martine Gijsel, Femke Schelinga, Maud van Druenen, Ludo Verhoeven
Uitgever: Expertisecentrum Nederlands ( 2011)