Taal en Lezen

Masterplan Dyslexie

Onderbouwen vermoeden dyslexie? Drie meetmomenten blijft richtlijn voor scholen!

Geplaatst op: 20 Februari 2013

Op 6 februari jl. verzond het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) een brief aan alle scholen waarin het aangeeft dat de bij het NRD aangesloten dyslexiebehandelcentra genoegen nemen met twee meetmomenten in plaats van drie, zoals bij de invoering van de vergoedingsregeling is vastgesteld op basis van de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie. De brief heeft in korte tijd al voor veel onrust gezorgd: scholen weten niet meer waar ze zich aan moeten houden, behandelaars krijgen tegenstrijdige richtlijnen vanuit de beide kwaliteitsinstituten (NRD en KD). Het Masterplan Dyslexie adviseert scholen te blijven vasthouden aan drie meetmomenten. Lees meer.