Taal en Lezen

Lezen denken begrijpen

Hoe maakt u van lezende kinderen begrijpende lezers? Welke vaardigheden vraagt dit van de leerkracht? Hoe zorgt u voor een goede opbouw van de les begrijpend lezen? En hoe krijgt u zicht op de leesontwikkeling van leerlingen?

Dit handboek geeft leerkrachten, pabo-studenten, taal coördinatoren, interne begeleiders en schoolleiders handvatten en instrumenten om het onderwijs begrijpend lezen op effectieve wijze vorm te geven. Vele thema’s komen aan de orde, zoals begrijpend lezen in het curriculum, strategieën, instructie, differentiatie en monitoring. De theorie wordt op toegankelijke wijze vertaald naar concrete aanwijzingen voor de dagelijkse lespraktijk.

Titel: Lezen...denken...begrijpen!
Auteurs: Mariët Förrer en Karen van de Mortel
Uitgever: CPS