Taal en Lezen

Grip op leesbegrip

Toetsen en evalueren van begrijpend luisteren en begrijpend lezen.

Dit handboek helpt leerkrachten van groep 1 tot en met 8 in het basisonderwijs meer zicht en grip te krijgen op de ontwikkeling van het leesbegrip bij kinderen.

De auteurs houden een overtuigend pleidooi om - naast het afnemen van methodeonafhankelijke en methodegebonden toetsen - aandacht te besteden aan formatief waarderen en evalueren. Dat wil zeggen dat leerkrachten tijdens de les voortdurend checken of leerlingen goed begrijpen wat ze lezen of beluisteren én dat leerkrachten hun instructie daar direct op afstemmen.

De publicatie geeft leerkrachten concrete aanwijzingen. Bovendien bevat de uitgave werkvormen, technieken en instrumenten, die leerkrachten in de les kunnen gebruiken. Tot slot beschrijven de auteurs wat er op schoolniveau nodig is om de leesontwikkeling van leerlingen op deze manier te volgen en te stimuleren. In het boek wordt de relatie gelegd met de referentieniveaus taal.

Bij het boek wordt een cd-rom geleverd, waarop onder meer de instrumenten staan.

Titel: Grip op leesbegrip
Auteur: Karini van de Mortel
Uitgever: CPS Uitgeverij, februari 2013
ISBN: 9065086536
Prijs: € 45,00