Taal en Lezen

Effectief omgaan met risicolezers

Het is een fundamentele verantwoordelijkheid van elke basisschool dat alle kinderen de school na groep 8 als goede lezers verlaten, zeker in de 'kenniseconomie' van de 21e eeuw. Het is daarom zorgelijk dat zo'n 25 procent van de kinderen aan het eind van groep 8 geen goede lezer is.

In dit boek stelt Dr. K. Vernooy dat scholen dat percentage kunnen verlagen tot 5 procent als zij evidence-based leesonderwijs realiseren. Dit wil zeggen dat scholen werken volgens methoden waarvan wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat deze effectief zijn. Op basis van onderzoeksresultaten ontkracht Vernooy in dit boek een aantal veel voorkomende misvattingen en mythen over leren lezen, maar geeft hij vooral aan hoe scholen leesproblemen bij risicokinderen kunnen verbeteren. Het wordt duidelijk dat de deskundigheid van de leerkracht van cruciale betekenis is.

Titel: Effectief omgaan met risicolezers
Auteur: drs. Kees Vernooij
Uitgever: CPS Uitgeverij, november 2006
ISBN: 9065085661
Prijs: € 28,90