Rekenen en Wiskunde

Jonge kinderen leren meten

Jonge kinderen leren meten en meetkunde hoort bij het eerder verschenen Jonge kinderen leren rekenen. De serie 'Jonge kinderen leren´ die een beschrijving geeft van het reken-wiskundeprogramma voor de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool is daarmee compleet. Het boek laat het onderwijsleerproces zien dat kinderen doormaken op het gebied van meten en meetkunde. Het opent voor de lezers de wondere wereld van het gebruiken van wiskunde om onze fysieke omgeving te begrijpen.

Zicht hebben op de wijze waarop de leerlingen zich deze belangrijke domeinen van het vak rekenen-wiskunde eigen maken is een belangrijke voorwaarde om passende didactische beslissingen te kunnen nemen. Door de leerlijn van meten en meetkunde zichtbaar te maken geeft het boek onderwijsgevenden, pabo-studenten, onderwijsbegeleiders en onderzoekers een houvast bij het rekenonderwijs. Daarnaast is de inhoud ook interessant voor ouders/verzorgers.

De boeken van de Tal-groep zijn tot stand gekomen binnen het project 'Tussendoelen Annex Leerlijnen´ dat in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wordt uitgevoerd door het Freudenthal Instituut van de Universiteit van Utrecht en de Stichting Leerplanontwikkeling in samenwerking met Centrum Educatieve Dienstverlening Rotterdam.

Titel: Jonge kinderen leren meten en meetkunde ( tussendoelen Annex Leerlijnen)
Auteur: TAL team
Uitgever: Noordhoff Uitgevers B.V.
Prijs: € 37,50