Pedagogiek

Pedagogische adviezen

Hoe maakt u van lezende kinderen begrijpende lezers? Welke vaardigheden vraagt dit van de leerkracht? Hoe zorgt u voor een goede opbouw van de les begrijpend lezen? En hoe krijgt u zicht op de leesontwikkeling van leerlingen?

Dit handboek geeft leerkrachten, pabo-studenten, taal coördinatoren, interne begeleiders en schoolleiders handvatten en instrumenten om het onderwijs begrijpend lezen op effectieve wijze vorm te geven. Vele thema’s komen aan de orde, zoals begrijpend lezen in het curriculum, strategieën, instructie, differentiatie en monitoring. De theorie wordt op toegankelijke wijze vertaald naar concrete aanwijzingen voor de dagelijkse lespraktijk.

Titel: Pedagogische adviezen voor speciale kinderen
Auteur: Trix van Lieshout
Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum