Pedagogiek

Contact maken

Veel scholen streven naar een open, veilige sfeer en naar een respectvolle omgang met leerlingen en ouders. Maar hoe je daar inhoud aan geeft, is voor bijna evenveel scholen een vraag. Dit boek vertaalt begrippen als openheid, respect en veiligheid naar concreet gedrag. Aan de hand van praktische do's en don'ts leert de gebruiker welk gedrag effectief is en past binnen een professionele schoolcultuur.

Dit boek bestaat grofweg uit drie delen. Het eerste deel laat zien wat contact eigenlijk is en waarom het belangrijk is om contact te maken. Het beschrijft ook hoe de houding van een docent van invloed is op de kwaliteit van het contact en de pedagogische begeleiding. Het tweede deel behandelt non-verbale vormen van contact en gaat vooral over de taal van het lichaam. Welke non-verbale uitingen helpen je het contact met leerlingen, ouders en collega's op positieve wijze aan te gaan en te onderhouden? In het derde deel leren de gebruikers hoe ze op een respectvolle en open manier leerlingen zelf verantwoordelijk kunnen houden voor hun gedrag en hun prestaties op school. Ze leren hoe ze samen met leerlingen afspraken kunnen maken over de gang van zaken in de klas en krijgen een praktische oplossing voor motivatieproblemen. Ook het contact met ouders en collega's krijgt ruime aandacht.

De website bij dit boek brengt de vaardigheden in beeld en biedt extra oefenmateriaal waarmee gebruikers zich de stof eigen kunnen maken. En dat is belangrijk. Want jong of oud: alle mensen floreren dankzij hun contact met anderen. Leerkrachten die goed contact kunnen maken met leerlingen, ouders en collega's, komen competent over. Wie met 'Contact maken' werkt, ervaart hoe het eigen gedrag inwerkt op de mensen om zich heen. Leerkrachten die de eenvoudige technieken toepassen, hebben niet alleen een beter contact met leerlingen, ouders en collega's; ze komen 's avonds met meer energie thuis en putten meer bevrediging uit hun werk. De technieken en vaardigheden die in deze methode behandeld worden, passen binnen elke vorm van onderwijs en staan los van elke onderwijsvernieuwing. Ze ondersteunen de pedagogische begeleiding in de klas en brengen een professionele communicatiecultuur in het onderwijs. De auteurs hebben een taalwetenschappelijke achtergrond en werken als onafhankelijk communicatietrainer.

Titel: Contact maken - communicatieve vaardigheden voor leerkrachten
Auteurs: Tom Boves en Marijke van Dijk
Uitgever: van Gorcum