HGW

Groepsplan gedrag nieuw uitgave 2016

Groepsplan Gedrag is een praktisch boek voor leraren en begeleiders in het primair onderwijs die gedragsproblemen in de klas willen voorkomen en aanpakken. Het hart van het boek bestaat uit het Groepsplan Gedrag: een formulier met concrete en praktische aanwijzingen voor de manier waarop de leraar omgaat met de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in de groep, zodat ieder kind de aandacht en ondersteuning krijgt die het nodig heeft.

Net als in de vorige drukken is er aandacht voor groepsvorming, groepsdynamiek, sociaal-emotioneel leren en handelingsgericht werken, en komen er interventies voor leerlingen en strategieën voor leraren aan bod. Daarnaast is deze nieuwe druk van dit onmisbare naslagwerk uitgebreid herzien en geactualiseerd:

  • Er zijn nieuwe hoofdstukken over de preventie van pesten en het omgaan met slachtoffers en pesters.
  • Er is een hoofdstuk over ouderbetrokkenheid toegevoegd.
  • Actuele kennis over het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen is verwerkt.
  • Deze uitgave is volledig afgestemd op de Wet passend onderwijs én de Wet sociale veiligheid op school.

Gedrag en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een leerling die goed in zijn vel zit, zal over het algemeen ook goed presteren tijdens rekenen, taal of lezen. Kees van Overveld pleit daarom voor een goede balans tussen academisch en sociaal-emotioneel leren.

Titel: Groepsplan gedrag
Auteur: Kees van Overveld
Uitgever: Boom
ISBN: 9789491806742
Prijs: € 27,95