Didactiek en pedagogiek

teach like Champion voor het jonge kind

Tien technieken om jonge kinderen te laten schitteren

Amerikaan Doug Lemov beschrijft in zijn boek Teach Like a Champion 49 didactische technieken die iedere leerkracht kan gebruiken om een topleerkracht te worden. De CED-Groep bewerkte en vertaalde deze onderwijsbestseller voor leraren in Nederland. Na een publicatie over de Teach-technieken in het ZML, is het nu tijd voor een speciale uitgave over Teach-technieken voor leraren die werken met jonge kinderen. U zult ervaren dat de Teach-technieken ook in het onderwijs aan jonge kinderen heel goed bruikbaar zijn.

Voor wie?

Deze uitgave is geschreven voor professionals die werken met kinderen van drie tot zes jaar binnen het kleuteronderwijs en de oudste peuters in de intensievere peuteropvang (voorscholen, startgroepen, de peuteracademies en groepen nul). Ook peuters en kleuters voor wie het Nederlands de tweede taal is, profiteren van dit aanbod.

Tien technieken

We beschrijven tien bestaande Teach-technieken zodanig dat ze zijn toegespitst op het werken met jonge kinderen. Deze technieken zijn effectief en laagdrempelig. De uitgave bevat technieken die samenhangen met hoge verwachtingen hebben van leerlingen en er zijn technieken die helpen om leerlingen betrokken te houden. Er is speciale aandacht voor technieken voor de opbouw van een sterke groepscultuur. Bij de Teach-technieken gaat het niet zozeer om het wat, maar om het hoe. De praktisch en concreet uitgewerkte technieken en vele voorbeelden zorgen ervoor dat u uw vaardigheden verdiept en uitbreidt. De Teach-technieken passen bovendien prima in instructiemodellen (Doordacht Passend Lesmodel of Directe Instructie Model), naast ontwikkelings- en/of opbrengstgericht werken en binnen coöperatieve werkvormen.

Na het succes van Teach Like a Champion is er nu een speciale uitgave van Teach Like a Champion voor professionals die werken met jonge kinderen.

Titel: Teach like a Champion
Auteur: Liesbeth Stout- Kreuk
ISBN: 9789058193223
Prijs: € 19,50