Didactiek

Effectieve Instructie

Deze publicatie is een tweede, geheel herziene uitgave van het succesvolle 'Effectieve instructie: leren onderwijzen met behulp van het directe instructie-model'.

Ervaringen van studenten, docenten en mentoren hebben geleid tot verbetering en aanscherping van de experimentele versie van deze publicatie. Deze uitgave is een trainingsprogramma met veel praktische voorbeelden, opdrachten die de studenten thuis, op de PABO of de stageschool kunnen uitvoeren. Effectieve instructie is geen theoretische verhandeling. De student en ook de beginnende leerkracht kan er in de praktijk mee werken en op die manier relevante ervaring opdoen. Het boek biedt:

  • een aantal effectief gebleken instructievormen;
  • aanknopingspunten voor de concrete uitvoering van het instructieproces;
  • een geschikt trainingsprogramma voor PABO-studenten en beginnende leerkrachten.

Titel: Effectieve instructie
Auteurs: Y. Leenders & F. Naafs
Co-auteur: I. van den Oord
Uitgever: CPS Uitgeverij, augustus 2002
ISBN: 9065084703
Prijs: € 31,90